De Brusselse vastgoedmarkt: appartementen en woningen te koop

| Brusselse regering keurt vermindering registratierechten definitief goed.

Brusselse regering keurt vermindering registratierechten definitief goed

© Belga
15/09/2022

De Brusselse regering heeft donderdag het ontwerp van ordonnantie definitief goedgekeurd dat het regionale stelsel wijzigt van de registratierechten op de aankoop van een woning die de koper(s) tot hoofdverblijfplaats zal dienen. De nieuwe regeling maakt het kopen van een woning in het Brussels Gewest fiscaal goedkoper, zegt minister van Financiën Sven Gatz (Open VLD).

Het ontwerp bevat een viertal wijzigingen aan het abattement op de registratierechten, een korting op de gewestelijke belasting die de koper bovenop de aankoopprijs van een woning moet betalen.

De eerste wijziging verhoogt het huidige abattement van 175.000 naar 200.000 euro. De tweede voert een bijkomend abattement in bij een belangrijke energetische renovatie van de woning (25.000 euro per sprong van energieklasse, mits een verbetering van minstens 2 sprongen).

Voorts trekt het Brussels Gewest het huidige plafond van 500.000 euro, vanaf hetwelk een woning niet meer in aanmerking komt voor een abattement, op naar 600.000 euro. Ten vierde wordt het huidige abattement voor de aankoop van een bouwgrond opgetrokken van 87.500 tot 100.000 euro.

De tekst wordt nu overgemaakt aan het Brussels Parlement. "We gaan ervan uit dat het ontwerp vlot door het parlement geraakt", zegt bevoegd minister Gatz. "De wijzigingen aan het abattement voeren immers een deel van het regeerakkoord uit. We hopen dat de nieuwe regeling op 1 april 2023 in werking kan treden."

Ruim de helft kopers maakt gebruik van korting registratierecht

Jaarlijks maken nu al meer dan 7.000 gezinnen, of meer dan de helft van de kopers van een woning in het Brussels Gewest, van deze korting op de registratierechten gebruik om zich voor een langere periode of permanent in Brussel te vestigen. Wie van een abattement wenst te genieten, zal zich van zodra de nieuwe regeling van kracht is, binnen de drie jaar (in plaats van twee jaar) in het pand moeten vestigen.

En voor kopers die een reno-abattement aanvragen, het bijkomend abattement bij een energierenovatie, wordt de tijd om zich in de woning te domiciliëren verlengd naar vijf jaar. Kopers die geen vijf jaar in de woning blijven wonen, moeten niet langer het volledige bedrag terugbetalen, maar slechts een bedrag a rato van de resterende domiciliëringstermijn.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni