Brusselse regering nam acht volmachtbesluiten tijdens tweede golf

© Belgaimage

De Brusselse regering heeft tijdens de tweede golf slechts acht besluiten genomen in het kader van de volmachten die ze van eind november tot eind januari had gekregen van het Brussels Parlement. Dat verklaarde minister-president Rudi Vervoort donderdag in de bijzondere coronacommissie van het Brussels Parlement. De regering is momenteel niet van plan om een derde maal volmachten te vragen aan het parlement.

In vijf van de acht gevallen ging het om een verlenging van een bestaande maatregel of een herneming van een maatregel die tijdens de eerste golf ook van kracht was geweest. Het ging volgens Vervoort overigens om volmachtbesluiten waarvoor normaal gezien een adviesplicht gold, die niet verenigbaar was met de dringendheid om de maatregelen te nemen.

"De tweede volmachten waren dus noodzakelijk voor bepaalde maatregelen, maar er werd maar in beperkte mate gebruik van gemaakt", voegde Rudi Vervoort eraan toe. De regering had de volmachten gevraagd "uit voorzorg en veiligheid om een goed beheer van de crisis door de overheden te garanderen en de noodzakelijke dringende maatregelen binnen een redelijke periode te kunnen nemen".

De tweede volmachten voor de Brusselse regering zorgden voor heel wat weerstand tijdens het plenaire debat in het Brusselse Parlement in november. De oppositie zag de noodzaak niet in, en verwees ook naar andere regeringen van het land, die tijdens de tweede golf geen beroep deden op nieuwe volmachten.

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?