20221130 1823 Bijgedachte Sven Gatz
© Belga | 20221130 1823 Bijgedachte Sven Gatz

Brusselse regering zet in op statutair personeel: 'Dynamische loopbanen uitbouwen'

© BRUZZ
27/03/2023

Terwijl de Vlaamse regering vanaf 2024 geen statutaire personeelsleden meer wil benoemen, wil de Brusselse regering de statutarisering van contractuele medewerkers vereenvoudigingen. Dat verklaart het kabinet van Brussels minister van Ambtenarenzaken Sven Gatz op vraag van Belga. Federaal liggen de zaken anders: daar ligt de focus op het wegwerken van de verschillen tussen de twee stelsels, met name op het vlak van arbeidsvoorwaarden en verlofdagen.

In Vlaanderen zullen nieuwe personeelsleden voortaan contractueel in dienst worden genomen. Enkel mensen in een gezagsfunctie en loodsen maken nog kans op een vaste benoeming.

'Dynamische loopbaan uitbouwen'

De Brusselse regering wil die richting niet uitgaan, stelt minister Gatz, die verwijst naar het Brussels regeerakkoord, waarin de kaart wordt getrokken van de vaste benoeming: "De regering zal verder gaan met haar statutariseringsbeleid, waardoor de ambtenaren een stimulerende en dynamische loopbaan kunnen uitbouwen". Daarnaast wil de regering de aanwerving van statutaire personeelsleden en de statutarisering van contractuele medewerkers vereenvoudigen.

Volgens het jaarverslag van TalentAnalytics.brussels van 2021 bedroeg het aantal contractuelen in het Brussels Gewest 53,69% van het personeelsbestand, een stijging ten opzichte van het jaar voordien. Het jaarverslag van 2022 wordt rond het zomerreces verwacht.

De woordvoerder van minister Gatz benadrukt dat het Brussels regeerakkoord voorziet in het principe van de statutaire aanwervingen. Dit werd nog bevestigd in het laatste sectorale akkoord. Daarvoor werd ook Talent.brussels (belast met statutaire aanwervingen) versterkt.

Daarnaast worden in het kader van OPTiris de statutaire en contractuele tewerkstelling in het Brussels Gewest geanalyseerd en afgewogen, in functie van de kost tijdens de loopbaan en voor wat de pensioenregeling betreft.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie