College van burgemeester en schepenen van Brussel-Stad met Benoït Hellings, burgemeester Philippe Close en Faouzia Hariche

| Schepen van Klimaat Benoît Hellings (Ecolo) en burgemeester Philippe Close (PS.)

Burgemeester Close houdt crisisberaad over politieoptreden Extinction Rebellion

JP
© BRUZZ
14/10/2019
Updated: 14/10/2019 12.55u

Schepenen Benoît Hellings (Ecolo), Fabien Maingain (Défi) en burgemeester Philippe Close (PS) komen maandagochtend samen om het politieoptreden tijdens de klimaatactie van Extinction Rebellion te bespreken. Volgens de de organisatoren was de politie 'buitensporig gewelddadig'. "Dit geweld verdient een antwoord," zegt schepen Benoît Hellings (Ecolo).

Ruim vierhonderd mensen werden zaterdag opgepakt bij het klimaatprotest van Extinction Rebellion, in de omgeving van het Koninklijk Paleis. De organisatoren vinden dat het politieoptreden "buitensporig gewelddadig" was. De politie benadrukt op haar beurt dat ze de dialoog probeerde aan te gaan met de organisatoren, alvorens de actievoerders te arresteren.

De schepen van Klimaat van de Stad Brussel, Benoît Hellings (Ecolo) reageert nu op het politieoptreden. "De toekomstige klimaatdemonstraties (en alle andere) in Brussel moeten net als de 21 voorgaande demonstraties functioneren: met vreugde en respect," schrijft Hellings op zijn Facebookpagina. "Op voorstel van Rise4Climate heeft de Stad Brussel op 23/09 de klimaatnoodtoestand uitgeroepen. We zijn van plan krachtige politieke maatregelen verder uit te voeren, samen met de burgerbewegingen."

Burgemeester Philippe Close (PS) wil niet reageren aan La Dernière Heure. Gemeenteraadslid Liesbet Temmerman (Ecolo) bekritiseert het optreden van de burgemeester op haar Facebookpagina. "Het onderdrukken van een actie (of die nu binnen of buiten de Brusselse neutrale zone plaatsvindt) is een keuze, geen verplichting. Het is nooit een verplichting, en het is belangrijk om dat te specificeren."

PTB-fractieleider Mathilde El Bakri wil vanuit de oppositiebanken de meerderheid interpelleren over het onderwerp. "Dit is ontoelaatbaar. Hoe is het mogelijk dat een stad die drie weken eerder voor een klimaatnoodsituatie stemt, klimaatactivisten met dergelijk geweld onderdrukt?" zegt El Bakri. Ze nodigt alle aanwezige activisten uit om naar de volgende gemeenteraadsvergadering op 21 oktober te komen.

De burgemeester moet politie correct en objectief aansturen. Zo niet, wordt de politie in moeilijke omstandigheden geplaatst wanneer betogingen uit de hand lopen.

Mathias Vanden Borre (N-VA)

Dat de Brusselse burgemeester en sommige schepenen het politieoptreden tegen zogenaamde klimaatactivisten in vraag stellen, is voor Brussels parlementslid voor Vlaams Belang, Dominiek Lootens, en Kamerlid Ortwin Depoortere "een regelrechte belediging voor de Brusselse politiediensten". Ze zijn het eens met schepen Benoit Hellings (Ecolo) en de organisatoren van de betoging dat het politieoptreden 'buitensporig gewelddadig' was.

"Om te beginnen waren de actievoerders aan het manifesteren in de neutrale zone rond het parlement, en trachtten ze het Koninklijk Paleis binnen te dringen. Dat de politie dan optreedt, is niet meer dan normaal." Dat het Brussels stadsbestuur nu haar eigen politie aanvalt in plaats van te steunen, heeft volgens Vlaams Belang te maken met de "extreem-linkse sympathieën die Hellings en Close delen met de actievoerders".

'Randje dictatuur'

De liberale politievakbond verweet het stadsbestuur strenger te zijn voor rechtse dan voor linkse betogingen. N-VA-gemeenteraadslid en Brussels Parlementslid Mathias Vanden Borre eist een neutrale behandeling van Close. "Politiemensen verdienen waardering voor hun dagelijkse inzet bij betogingen. De burgemeester moet hen correct aansturen. Daarbij is objectiviteit en neutraliteit essentieel. Zo niet, wordt de politie in moeilijke omstandigheden geplaatst wanneer betogingen uit de hand lopen."

Vanden Borre wijst bij de betoging van Extinction Rebellion op het aspect van de neutrale zone in Brussel en de oproep tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Dit zijn volgens N-VA alarmerende signalen die neutraal en objectief moeten worden beoordeeld door de burgemeester, wat in dit geval niet gebeurd zou zijn. "Uiteraard moet bij politiehandhaving steeds proportioneel worden opgetreden. Buitensporig geweld is nooit geoorloofd."

Het Brussels Parlementslid heeft ook kritiek op de uitlatingen van eerste Schepen Benoit Hellings (Ecolo) met de verwijzing naar de zelfverklaarde klimaatnoodtoestand: "Het is hallucinant dat een bestuur naar een zelfverklaarde artificiële noodtoestand verwijst om de wet te overtreden. Dit is randje dictatuur".

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel-Stad, Politiek, extinction rebellion, Klimaatactie

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni