Pepijn Kennis (Agora): "Mijn rol is veel directer en preciezer geworden door hun mening door te geven, amendementen neer te leggen en te stemmen voor of tegen in naam van de burgerassemblee"

Burgerassemblee van Agora neemt wetteksten onder de loep

© Belga
20/06/2021

De Brusselse burgerpartij Agora.brussels heeft zaterdag de resultaten van haar tweede cyclus van de burgerassemblee voorgesteld. Veertig uitgelote burgers namen in vijf werkgroepen vijf wetteksten onder de loep en onderwierpen die aan een democratische toets. "Mijn rol is veel directer en preciezer geworden door hun mening door te geven", zegt Brussels parlementslid voor Agora Pepijn Kennis.

In de eerste cyclus van de burgerassemblee werd gevraagd aan de leden wat zij het belangrijkste thema vonden. Daar kwam toen huisvesting uit. Ditmaal werden aan de leden van de assemblee vijf teksten voorgelegd die behandeld worden in het parlement en werd hen gevraagd die inhoudelijk te evalueren.

Het ging om teksten over de afschaffing van opneming van de voorzitter van het OCMW in het college van burgemeester en schepenen, cybergeweld, toegankelijkheid voor mensen met een handicap in openbare ruimten, een Brusselse zorgverzekering of gratis toegang tot maandverband.

'Meerwaarde van burgerdeliberatie'

"Mijn rol is veel directer en preciezer geworden door hun mening door te geven, amendementen neer te leggen en te stemmen voor of tegen in naam van de burgerassemblee", zegt agora.brussels-parlementslid Pepijn Kennis.

Hij is tevreden met de manier van werken, waarbij volgens hem constructiever werd samengewerkt dan in het parlement, op een minder bekritiserende manier. "Bij de tekst rond cybergeweld heeft de assemblee twee amendementen voorgesteld en die zijn unaniem goedgekeurd. Ik denk dat er wel een deur open staat voor dit soort meerwaarde van een burgerdeliberatie", merkt Kennis. In de toekomst komt er nog een derde burgerassemblee, maar wanneer en in welke vorm wordt later nog bepaald.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni