| Benjamin Dalle spreekt de leden toe.

CD&V Brussel wil registratierechten verlagen van 12,5 naar 6 procent

© BRUZZ
03/12/2023

Een gewestelijk woonbeleid, een opgevoerde strijd tegen leegstand en een verlaging van de registratierechten van 12,5 naar 6 procent voor de aankoop van een eigen woning. Dat zijn de belangrijkste maatregelen die CD&V Brussel afklopte op haar ledencongres, dit weekend.

Een absolute prioriteit is de opvoering van de leegstandsbestrijding voor de christendemocraten. In Brussel staan ongeveer 20.000 woningen en meer dan 1 miljoen vierkante meter kantoorruimte leeg. De registratie van leegstaande gebouwen moet beter, er moeten sneller boetes opgelegd worden. Daarnaast wil CD&V ook kijken naar de onderbenutting van de capaciteit van bestaande woningen, zoals herenhuizen, en ruimtes boven winkelpanden.

Lagere belastingen

Daarnaast wil CD&V het verwerven van een eigen woning aantrekkelijker maken. "We behouden het abattement", klinkt het. De eerste 200.000 euro blijven dus belastingvrij. "Maar voor de aankoopschijf van 200.000 euro tot 600.000 euro willen we een verlaging van de registratierechten van 12,5 procent naar 6 procent", aldus CD&V Brussel.

"Verder is de onroerende voorheffing van de Brusselse gemeenten bij de hoogste van het land. Er bestaat vandaag een korting voor gezinnen met twee of meer kinderen van 10 procent per kind. CD&V Brussel wil dat deze regel al geldt voor het eerste kind van alleenstaande ouders."

Terugverdieneffecten

Deze maatregelen kosten geld, terwijl de Brusselse begroting er sowieso al weinig rooskleurig uitziet. Zo zal de schuldgraad van het Gewest volgend jaar 210 procent bedragen.

Om de meerkost voor de Brusselse begroting op te vangen rekent CD&V Brussel enerzijds op terugverdieneffecten. "Door de middenklasse hier te houden, vloeit er ook geld terug van mensen die hier leven, consumeren en belastingen betalen", klinkt het. "Anderzijds moet er in Brussel een grondig kerntakendebat komen over wat de Brusselse regering wel en niet moet doen in de toekomst. Daaruit kunnen heel wat besparingen voortvloeien."

"Tot slot beperken we de maatregel ook tot de aankoop van de eerste en enige woning en tot wie het nodig heeft. Vandaar dat voor aankopen boven de 600.000 euro het tarief van 12,5 procent zal blijven gelden."

Eén woonbeleid

CD&V wil ook een inhaalbeweging inzake sociale huisvesting, met een minimumaandeel van 25 procent sociale woningen bij grotere projecten, en wil het Brusselse woningbestand ook klaarmaken voor de toekomst, door een versterkt renovatieprogramma.

Tot slot willen de christendemocraten één woonbeleid. De gemeenten moeten niet langer bevoegd zijn voor huisvesting. Verder worden de bevoegdheden huisvesting, stedenbouw, territoriale ontwikkeling en stadsvernieuwing samengebracht bij één regeringslid zodat een geïntegreerd woonbeleid gevoerd wordt.

Wachtlijsten

“Het wordt steeds moeilijker voor Brusselaars om betaalbare en kwalitatieve woningen te vinden", zegt Benjamin Dalle, Vlaams minister voor Brussel. "Daardoor verlaten veel Brusselaars ons gewest. Om die stadsvlucht te keren, moet wonen een topprioriteit zijn in de hoofdstad. Daarom lanceren wij vandaag voorstellen die een antwoord zijn op de stijgende woonkost en die inzetten op kwalitatieve en toegankelijke huisvesting voor iedereen."

Brussels parlementslid Bianca Debaets hekelde dan weer de lange wachtlijsten. "In Brussel staan er nog steeds meer dan 50.000 gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning, maar ook de reguliere huisvestingsmarkt staat onder immense druk. We hebben dringend nood aan duurzame oplossingen.”

CD&V is niet de enige partij die betaalbaar wonen hoog op de agenda zet. Ook Vooruit, Groen en Open VLD geven aan hier prioritair werk van te willen maken.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Politiek , CD&V Brussel , betaalbaar wonen

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni