Cerexhe: ‘Wat met cumul schepen en kabinetsmedewerker?’

© BX1

In het debat over decumuls stipt CDH-chef Benoît Cerexhe aan dat het niet alleen over parlementsleden gaat. “In Brussel zijn er zeker 7 schepenen die tegelijkertijd op een kabinet werken,” zegt hij in La Capitale.

De decumuldebatten gingen tot nu toe vooral over Brusselse parlementsleden die ook in de gemeente een mandaat hebben, als schepen of burgemeester, bijvoorbeeld. Een van de argumenten is het mogelijk belangenconflict, wanneer bijvoorbeeld een gemeentebeslissing ter discussie komt in het gewestelijk parlement.

Een legitieme zorg, “maar we hebben het nooit over degenen die zowel in de gemeente als in een ministerkabinet werken,” zegt parlementslid en fractieleider Benoît Cerexhe (CDH) in La Capitale.

Die hebben weliswaar geen directe beslissingsmacht, maar dat wil niet zeggen dat ze niets te zeggen hebben. “Ik ben 10 jaar minister geweest. Mensen op het kabinet kunnen wel degelijk hun invloed uitoefenen,” aldus Cerexhe.

7 schepenen op Brusselse kabinetten

Uit een rondvraag van Cerexhe blijkt dat er zeker 7 gemeentebestuurders ook een gewestelijk mandaat uitoefenen op een kabinet, al dan niet deeltijds.

Op het kabinet van minister-president Rudi Vervoort werken ook Thierry Van Campenhout, schepen van Stedenbouw in Sint-Gillis, en Mustapha Akouz, schepen van Openbare Werken in Anderlecht. Bij minister van Begroting Guy Vanhengel (CD&V) is ook Martine Raets in dienst, schepen van Werk in Evere.

Céline Fremault (CDH) stelt Jets schepen van Sport Benoît Gosselin te werk. Bij Pascal Smet (SP.A) werkt een tweede schepen uit Sint-Gillis: Willem Stevens, bevoegd voor Gemeentelijke Eigendommen. Fadila Laanan (PS) heeft Charles Spapens aangesteld, schepen in Vorst voor Werk en Cultuur. Bij Didier Gosuin (Défi), ten slotte, werkt Oudergems schapen voor Netheid Bruno Collard.

“Iedereen zegt dat hun werk op het kabinet geen enkel verband houdt met hun schepenambt,” zegt Cerexhe nog aan La Capitale. “Maar de vraag blijft pertinent, want op een kabinet wordt gepraat.”

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.
Lees ook

Nieuws uit Brussel in je mailbox?