Commissie over coronacrisis op komst in Brussels parlement

© Kevin Van den-Panhuyzen-BRUZZ

De meerderheidspartijen (PS-Ecolo-Défi-Groen-Open Vld-One Brussel) in het Brusselse parlement hebben woensdag een voorstel ingediend voor de oprichting van een speciale commissie voor het beheer van de Covid-19-pandemie door de Brusselse gewestregering en het verenigde college van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).

Het is de bedoeling om uit de situatie van de Brusselse inwoners lessen te trekken over de aanpak van de crisis.

Deze Commissie zal bijzondere aandacht moeten besteden aan de gezondheids-, organisatorische, economische en sociale aspecten en gevolgen van de crisis. Het zal aanbevelingen opstellen voor de Brusselse regering en het gemeenschappelijk college van de GGC om de collectieve reacties op toekomstige gezondheidsschokken te verbeteren.

Volgens de meerderheid zal deze commissie haar werkzaamheden uitvoeren in nauwe samenwerking met de andere gefedereerde entiteiten en het federale niveau, met inachtneming van hun respectieve bevoegdheden.

Crisis in de rusthuizen

De PTB of PVDA van hun kant zou graag zien dat er een parlementaire onderzoekscommissie wordt ingesteld om de gevolgen van de crisis in de rusthuizen in de hoofdstad te onderzoeken, waar het aantal geconstateerde sterfgevallen aanzienlijk hoger ligt. Idem voor de cdH, die voorstelt om er een op te richten op het niveau van de GGC. Deze verzoeken werden niet overgenomen.

De N-VA van haar kant is ook van plan een voorstel in te dienen om een speciale commissie op te richten. In de socialistische meerderheid is men van mening dat de oprichting van een speciale commissie niet onmiddellijk de deur sluit voor die van een onderzoekscommissie als blijkt uit de evolutie van het dossier dat het nodig is.

Volgens de voorzitter van het Brusselse parlement, Rachid Madrane (PS), die woensdag werd bevraagd, zullen deze voorstellen op de tafel van de Commissie algemene zaken terechtkomen, die een besluit zal moeten nemen nadat de voorstellen op 3 juli formeel zijn behandeld in de plenaire vergadering. De stemming over de gekozen optie vindt plaats tijdens de laatste plenaire vergadering, vóór het parlementaire reces. Dat is gepland voor 17 juli.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?