Nawal Ben Hamou (PS), Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Huisvesting en Gelijke Kansen (bevoegdheid gedelegeerd door Minister-president Rudi Vervoort.)

| Nawal Ben Hamou (PS), Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Huisvesting en Gelijke Kansen (bevoegdheid gedelegeerd door Minister-president Rudi Vervoort.)

Commissie zet licht op groen: huurders krijgen eerste keuze bij verkoop woning

© Belga
14/07/2023

De commissie Huisvesting van het Brussels Parlement heeft donderdag de ontwerpordonnantie goedgekeurd die huurders een voorkeurrecht geven bij de verkoop van hun woning. De oppositie had heel wat vragen bij het ontwerp. Uiteindelijk keurden de meerderheid en PVDA de tekst goed. MR en N-VA stemden tegen. De MR diende een dozijn amendementen is, waarvan er enkele door de meerderheid werden meegetekend. Deze laatste werden dan ook aanvaard.

Het voorkeurrecht is enkel van toepassing voor ongemeubelde woningen waarvoor een langlopende huurovereenkomst voor hoofdverblijfplaats werd gesloten. De huurder moet er ook gedomicilieerd zijn. Het geldt dus niet voor huurovereenkomsten van korte duur (drie jaar of minder), voor woningen met onderverhuring, medehuur of een studentenwoninghuurovereenkomst, voor de verkoop tussen leden van dezelfde familie, voor de verkoop van een gebouw met meerdere woningen, of voor woningen die gelegen zijn in een voorkoopperimeter en waarbij de overheid daadwerkelijk gebruikmaakt van haar voorkooprecht.

De eigenaar moet de huurder voorafgaandelijk op de hoogte stellen van zijn beslissing om het goed te verkopen, met vermelding van de prijs en de voorwaarden van de geplande verkoop, en van zijn voorkeurrecht. Daarna beschikt de huurder over 30 dagen om al dan niet in te gaan op het aanbod tot verkoop. Als de woning uiteindelijk tegen een gunstigere prijs of gunstigere voorwaarden aan een andere koper wordt aangeboden, krijgt de huurder 6 dagen de tijd om zijn voorkooprecht uit te oefenen.

Bij niet-naleving van het voorkooprecht heeft de benadeelde huurder een jaar de tijd om de verkoop aan een derde partij te annuleren en het goed in kwestie te kopen. De oppositie was erg kritisch over het ontwerp van staatssecretaris voor Huisvesting Nawal Ben Hamou (PS). Ze vond dat het voorkeurrecht marktverstorend is, voor juridische onzekerheid zal zorgen en het eigendomsrecht schaadt. De MR had zelfs twaalf amendementen ingediend, waarvan er maar enkele groen licht kregen.

"Het Brussels voorkeurrecht voor huurders waarvan de eigenaar de woning verkoopt is een marktverstorende maatregel", stelde Mathias Vanden Borre (N-VA). "De maatregel vormt een nieuwe rem voor investeringen, die nochtans broodnodig zijn voor de Brusselse woningmarkt met een gemiddeld slechte woningkwaliteit en verouderde staat van het patrimonium." Hij spreekt van "een zoveelste aantasting van het eigendomsrecht door deze rood-groene meerderheid", en wijst erop dat kleine verhuurders en investeerder de hoofdstad meer en meer links laten liggen.

Op die manier zal het dynamisme van de vastgoedmarkt afnemen en de aankoop van een eigen woning aan een redelijke prijs steeds moeilijker worden, besluit Vanden Borre. Voor Bianca Debaets (CD&V) is dit "voorkeursrecht een zoveelste fausse bonne idée vanuit de Brusselse regering, want er wordt maar snel een oplossing naar voor geschoven zonder na te denken over die impact die zo'n beslissing kan hebben op onder meer het eigendomsrecht". Ze vreesde dat veel investeerders het al veel minder aantrekkelijk vinden om in Brussel te investeren in vastgoed.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni