DéFI hekelt dubbel discours van de PS en Ecolo over migranten zonder papieren

© PhotoNews
| Défi-voorzitter François De Smet.

Défi betreurde donderdag de verwerping van een wetsvoorstel dat zij afgelopen zomer had ingediend en dat tot doel had duidelijke criteria vast te stellen voor de regularisatie van mensen zonder wettig verblijf. Maar "de regering-Vivaldi heeft eenvoudigweg geweigerd om over de kwestie te debatteren," zei parlementslid François De Smet donderdag in een verklaring.

Tegelijkertijd hebben vertegenwoordigers van de groene en socialistische partijen hun steun toegezegd aan de zaak van de migranten zonder papieren. Tijdens de demonstratie die op donderdag 14 juni door de collectieven werd georganiseerd, bijvoorbeeld. Volgens De Smet is dit tegenstrijdige discours "onaanvaardbaar."

De verwerping van de tekst in de commissie moet donderdag in de plenaire vergadering worden bevestigd.

"Van meet af aan hebben sommige collega's de tekst verworpen en het een slecht wetsvoorstel genoemd. We weten wie ze zijn. Anderen daarentegen hebben zich in de pers of in het Parlement herhaaldelijk uitgesproken voor het beginsel om criteria voor regularisatie in de wet op te nemen. Hoewel er ongetwijfeld vele manieren zijn om het probleem van de migranten zonder papieren in België op te lossen, had ons voorstel de verdienste er een te suggereren. En ik blijf ervan overtuigd dat we het voorstel hadden kunnen wijzigen en aanpassen op een manier die voor een meerderheid van ons aanvaardbaar zou zijn geweest".

"Het argument van de groenen en de socialisten om het debat te weigeren is dat het kabinet Mahdi werkt aan een nieuwe asiel- en migratiecode", voegde De Smet eraan toe. "Maar hoe kunnen we een staatssecretaris die op subtiele wijze probeert huisbezoeken weer in ons rechtssysteem op te nemen, vertrouwen om een oplossing te vinden voor het probleem van migranten zonder papieren?"

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?