Edito: grote chaos in het Brussels parlement

© PhotoNews
| Niets is nog zeker in het Brussels Parlement. De ene wisselmeerderheid volgt de andere op.

Niets is nog zeker in het Brussels parlement. De ene wisselmeerderheid volgt de andere op. Meerderheidspartijen zoeken allianties bij de oppositie, en de oppositie doet plots lustig mee met de meerderheid.

Steven Van Garsse BRUZZ 1566
© Saskia Vanderstichele
| Steven Van Garsse, chef BRUZZ magazine.

De dubbele meerderheid, het sluitstuk van de Brusselse democratie, wordt sans gêne misbruikt door de Vlaamse partijen om hun veto te stellen. De Franstaligen dreigen dan weer het antiblokkeringsmechanisme te gebruiken om het Vlaamse veto te omzeilen. Wat nu ook weer niet de bedoeling was.

Kortom, het is een chaos vanjewelste aan de Lombardstraat.

Het strafste moet nog komen. Open VLD-parlementslid Els Ampe weigerde vrijdag een voorstel goed te keuren (de rits man/vrouw), waar de partij nochtans niet echt tegen is, zolang de rest van het parlement een Open VLD-voorstel weigerde te aanvaarden (het afschaffen van de lijststem).
Dat is ongezien. Gemarchandeer en chantage in de politiek zijn van alle tijden. Maar dan in de wandelgangen en nooit zo openlijk in het parlement.

steven Vangarsse

Dit alles is goed én slecht nieuws. Om met het goede te beginnen: discussies los van de meerderheidsdiscipline zijn goed voor de democratie. Ze gaan weer over de fundamenten en brengen het redelijke debat terug naar het parlement, los van andere belangen.

Dat komt natuurlijk omdat er een heel nieuwe situatie is ontstaan, na de schandalen met Samusocial. De Brusselse democratie is dringend aan een groot onderhoud toe, zo is gebleken. Daarover stond niets in het meerderheidsakkoord. Dus kunnen de partijen ongebonden hun lijnen uitzetten en proberen de punten die zij belangrijk vinden erdoor te krijgen. Met steun van meerderheid of oppositie.

Toch is het gekrakeel in het Brussels parlement ook nadelig voor de democratie. De kiezer heeft lak aan politieke spelletjes. Die wil duidelijkheid, en geen ruzie. Wat erger is: niemand heeft nog zicht op wat er écht beslist is, en hoe dat de Brusselse democratie écht vooruit kan helpen.

Nochtans heeft de Brusselse politiek grote stappen vooruit gezet. Zo geeft het Brussels parlement de exacte lonen vrij van de parlementsleden en zal iedereen kunnen nagaan in welke vzw’s de parlementsleden allemaal zitten.

De lonen van cumulards worden afgetopt, er komt een deontologische commissie en de Brusselse regering bereidt een baanbrekende ordonnantie voor voor meer openbaarheid van bestuur. Wellicht wordt een volledige decumul doorgevoerd en vrijdag werd beslist om de opvolgerslijst voor de verkiezingen af te schaffen. Dat is niet niets.

De Brusselse politiek is met andere woorden goed op weg naar beter bestuur en propere handen. Alleen zal ze hard haar best moeten doen om daar de kiezer van te overtuigen.

Hoe transparant is het beleid?

De Brusselse overheden lappen de nochtans wettelijk verplichte openbaarheid van bestuur geregeld aan hun laars. De oppositie, het gerecht, noch de media lijken in staat om daar veel tegen in te brengen. 

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?