Eerste parlementaire horde voor uitbreiding CST genomen

Een man op een Brussels terras toont zijn Covid Safe Ticket (CST) Een man op een Brussels terras toont zijn Covid Safe Ticket (CST)
© PhotoNews
© PhotoNews
Updated: 29-09-2021 - 10:01

De eerste van twee ordonnanties omtrent de uitbreiding van het Covid Safe Ticket (CST) naar andere sectoren dan grote evenementen is dinsdag goedgekeurd in de commissie Gezondheid van het Brussels Parlement. Ondanks scherpe kritiek op minister Alain Maron (Ecolo) gaven behalve PVDA en Vlaams Belang alle partijen hun fiat. Ook federaal is er groen licht.

De invoering van het Covid Safe Ticket in Brussel loopt vertraging op. Voorlopig kon enkel gedebatteerd worden over het samenwerkingsakkoord. Die ordonnantie regelt dat de landsdelen zelf beslissen om de pas in extra sectoren te verplichten. De Brusselse regering keurde dat akkoord in tweede lezing goed, en ook in de commissie was er geen bezwaar. Donderdag wordt het in de plenaire finaal voorgelegd ter stemming.

Wachten op advies

Het huidige samenwerkingsakkoord loopt af op het einde van september. De deelstaten willen dat verlengen, maar de goedkeuring door de regeringen gebeurde pas zondag, aldus Maron. Nu moet het in de verschillende parlementen worden bekrachtigd. Dat gebeurde dinsdag dus in het Brussels Parlement, maar ook in de Kamer. De federale overheid kan het CST nog tot 31 oktober inschakelen. Nadien gaan de bevoegdheden naar de deelstaten.

Maar voor de tweede ordonnantie, het uitvoeringsbesluit dat de uitbreiding naar sectoren als de horeca regelt, zijn de adviezen van de Raad van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit er dinsdag nog steeds niet. "Tot mijn grote spijt", zegt minister Maron. En dus is de startdatum van 1 oktober onhaalbaar geworden, want de Brusselse regering moet de tekst in tweede lezing nog aanpassen, goedkeuren en nadien voorleggen aan het Brussels Parlement.

20210915 1767 Zoom Maron

Die vertraging was koren op de molen van vele oppositieleden. Opnieuw vuurden ze heel wat netelige vragen af op Maron. "Want laat ons niet vergeten dat het CST net wordt ingevoerd omwille van een falend coronabeleid", zei Bianca Debaets (CD&V) fijntjes. De kritiek over warrige communicatie legde de Ecolo-minister naast zich neer. "De realiteit is dat het een technisch en juridisch moeilijk dossier is. We moeten bovendien snel schakelen. Maatregelen kan je in deze fluctuerende crisis geen maanden op voorhand vastleggen."

Geen vooraf vastgelegde criteria voor CST

Op de vraag of er geen vaste criteria komen die bepalen wanneer het uitgebreide CST afgevoerd kan worden, antwoordde Maron negatief. "Dat is onzinnig. De gezondheidssituatie in Brussel kan je niet voorspellen. Op dit moment lijkt het te stabiliseren, maar we weten niet hoe we er binnen een maand voor staan. Daarom volgen we advies en prognoses van de experten. Na drie maanden loopt de uitvoeringsordonnantie sowieso ten einde. Behalve als het verlengd wordt na stemming, verdwijnt het CST dan automatisch."

De Brusselse regering wilde het CST vanaf 1 oktober invoeren in het Gewest, maar sancties zouden pas vanaf midden oktober opgelegd worden. Daarom wil Maron ook niet spreken van vertraging. "Het gaat eerder om een geleidelijke uitrol", aldus de minister, die benadrukte dat er een gestroomlijnde handhaving komt. Het is immers aan de burgemeesters om die controle te organiseren. "Zij zullen werken binnen hetzelfde kader. We willen geen beleid dat verschilt per gemeente. Of er nog een aanpassingsperiode komt voor de sectoren? Geen idee."

Deelnemers aan de 20km door Brussel op 12 september 2021 laten de QR-code van hun Covid Safe Ticket scannen
© PhotoNews
| Deelnemers aan de 20km door Brussel op 12 september 2021 laten de QR-code van hun Covid Safe Ticket scannen.

Tot slot waarschuwden verschillende commissieleden voor het gevaar van een digitale kloof door het CST, omdat niet iedereen even handig is met de app of überhaupt over een smartphone beschikt. Maron repliceerde dat voor alle certificaten een papieren exemplaar beschikbaar is. Zo werden er sinds 14 juni al 170.000 vaccinatiebewijzen per post opgestuurd. "Je kan daarvoor het callcenter bellen. Het elektronisch loket van de GGC kan ze ook opsturen per mail, of je kan je tot de gemeente wenden."

Daarnaast waren er ook heel wat vragen over de uitrol zelf van de maatregel, die eigenlijk thuishoren in het debat over de uitvoeringsordonnantie en waarop Maron dus het antwoord schuldig moest blijven. "We doen ons uiterste best om alles zo snel mogelijk klaar te hebben. Wallonië en stilaan ook Vlaanderen kijken naar ons, dus we proberen zoveel mogelijk te stroomlijnen met de deelstaten. Brussel neemt de leiding in deze."

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?