Geen onderzoekscommissie voor achterstallige betaling huurtoelagen

Nawal Ben Hamou (PS), staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Huisvesting en Gelijke Kansen (gedelegeerd door Rudi Vervoort) Nawal Ben Hamou (PS), staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Huisvesting en Gelijke Kansen (gedelegeerd door Rudi Vervoort)
© Bart Dewaele
| Nawal Ben Hamou (PS), staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Huisvesting en Gelijke Kansen.
© Bart Dewaele
| Nawal Ben Hamou (PS), staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Huisvesting en Gelijke Kansen.

Er komt geen onderzoekscommissie naar de uitbetaling van huurtoelagen en de werking van Brussel Huisvesting. Dat werd maandag beslist in de Commissie Financiën en Algemene Zaken.

Het debacle over onbetaalde huurtoelagen sleept al maanden aan. Bijna 12.000 huishoudens wachten al sinds 2021 op de uitbetaling. De oppositiepartijen vroegen daarom om een parlementaire onderzoekscommisie. In totaal werden drie voorstellen ingediend van N-VA, van PTB-PVDA en van Agora samen met CD&V. Ook MR steunde de oprichting van een onderzoekscommissie, net als Hilde Sabbe (One.Brussels-Vooruit).

"Al sinds 2013 functioneert het systeem van huurtoelagen niet naar behoren," zegt Mathias Vanden Borre (N-VA). "Een van de grote aankondigingen van de staatssecretaris was om de huurtoelage daarom te versterken en te vereenvoudigen, maar drie jaar later is er weinig gebeurd."

"De huurtoelage is voor veel gezinnen een belangrijke financiële steun om een degelijke woning te kunnen huren, maar het merendeel van de gezinnen die er recht op hebben, hebben nog geen euro op hun rekening gezien. Ben Hamou heeft enkel uitvluchten gezocht om vertraging goed te praten," gaat Vanden Borre verder.

Pepijn Kennis KvdP

Volgens een laatste stand van zaken zouden er intussen 1.250 toelagen betaald zijn. Nog eens 4.124 dossiers zouden behandeld zijn. Ook daar komt kritiek op. "We krijgen mails van mensen dat ze een brief kregen waarin staat dat de uitbetaling in orde is, maar het nog twee maanden kan duren," zegt Pepijn Kennis (Agora). Françoise De Smedt (PVDA) voegt er nog aan toe dat het onduidelijk is wat 'behandeld' betekent.

"Het systeem werkt op papier, maar in realiteit zijn er amper toelagen uitbetaald. Sommigen moesten hierdoor zelfs verhuizen, omdat ze de huur niet konden betalen," zegt Kennis.

Interne audit

Volgens de meerderheidspartijen is een externe commissie niet nodig, omdat er al een interne audit bezig is. "Een interne audit is onvoldoende om duidelijkheid te scheppen en ervoor te zorgen dat alle Brusselaars krijgen waar ze recht op hebben," aldus nog Kennis.

De interne audit wordt tegen eind juli 2022 afgerond. "Zo kunnen we eventuele disfuncties identificeren en kunnen er organisatorische of wetgevende aanbevelingen gebeuren om een soortgelijke situatie in de toekomst zoveel mogelijk te vermijden," zegt Nadia El Yousfi (PS).

De meerderheidspartijen zijn bovendien geen voorstander van een onderzoekscommissie, omdat dat volgens hen de uitbetaling van de toelagen nog meer zou kunnen vertragen. "Ik denk dat niemand van ons de administratie wil afleiden van hun opdracht, namelijk de achterstand wegwerken zodat de mensen eindelijk hun toelagen kunnen ontvangen," besluit El Yousfi.

Volgens El Yousfi wordt er alles aan gedaan om de uitbetaling van de huurtoelagen te versnellen. "De administratie heeft zich ertoe verbonden enkele extra voltijdse equivalenten op te leiden om de zomervakantie te compenseren. Drie voltijdse equivalenten zijn het team komen versterken, over tien dagen komt er een nieuwe bij en begin juli nog een.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?