Nawal Ben Hamou (PS), Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Huisvesting en Gelijke Kansen

| Nawal Ben Hamou (PS), Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Huisvesting en Gelijke Kansen.

Brusselaar van de Week

Nawal Ben Hamou en de huurtoelages: coming lady opnieuw op de rooster

Kris Hendrickx
© BRUZZ
19/09/2022

Staatssecretaris Nawal Ben Hamou (PS) wordt deze week nog maar eens op de rooster gelegd over de huurtoelages. Ze zal in haar eigen stijl antwoorden: koppig, passioneel en geëngageerd. Portret van een coming lady.

Als u de naam Nawal Ben Hamou het afgelopen jaar hoorde, is de kans groot dat het over de huurtoelages ging. Die moeten de huurkosten draaglijker maken van 12.500 Brusselse gezinnen die vandaag op de wachtlijst staan voor een sociale woning.

Als staatssecretaris voor Huisvesting en Gelijke Kansen hervormde Ben Hamou het systeem zodat meer gezinnen er recht op zouden krijgen, een pluim op haar hoed. Maar ze kondigde ook aan dat de premie al in oktober van 2021 van start zou gaan, terwijl de informatica van haar administratie toen nog lang niet klaar was. Sindsdien volgt elke maand wel een bericht over de slepende voortgang van de uitbetalingen en dat is dan weer een vlek op Ben Hamous hoed.

De herhaalde berichten over die toelage werpen een schaduw over het regeringsmandaat van een nochtans erg veelbelovende politica. Wie met haar werkt typeert Ben Hamou als heel betrokken en enthousiast, in die mate dat ze ook buiten de eigen partij respect oogst. “Nawal is een gepassioneerde en getalenteerde collega, die van een inclusiever Brussel haar missie heeft gemaakt,” zegt bijvoorbeeld Brussels minister Elke Van den Brandt (Groen). “Een collega die ik bewonder en met wie ik goed samenwerk.”

Het volledige plaatje oogt zo perfect dat binnen de PS al eens over een positieve Frankenstein wordt gesproken: ze combineert eigenschappen die bijna geen toeval kunnen zijn

Net als Van den Brandt is Ben Hamou relatief jong, vrouw en nieuw in een regering die vooral oudere mannen telt, vaak met veel politieke kilometers op de teller. Dat creëert een band, zeker als die heren aan het mansplainen slaan (als man op een neerbuigende toon iets uitleggen aan een vrouw).

Ben Hamou groeide op in de Noordwijk als oudste van vier kinderen. Haar curriculum oogt erg Brussels: als kind van een Turkse moeder en een Marokkaanse vader volgt ze haar volledige schoolloopbaan in het Nederlands.

De politica combineert wel meer eigenschappen die van haar de geknipte PS- kandidaat maken. Zo komt ze uit een arbeidersmilieu en werkte ze zowel bij de politie als bij de vakbond, voor ze naar de politiek overstapte. Als mandataris uit de diversiteit is ze bovendien voorstander van een strikte neutraliteit in de openbare diensten.

Het volledige plaatje oogt zo perfect dat binnen de PS al eens over een positieve Frankenstein wordt gesproken, meldde L’Echo ooit. Ze combineert met andere woorden eigenschappen die bijna geen toeval kunnen zijn. “On voudrait l’inventer qu’on ne pourrait pas le faire,” zegt een partijgenoot daarover.

“Normaal gezien lanceert een politicus een voorstel dat het niet haalt maar één keer. Ben Hamou legt de niet-indexering van de huur nu al drie keer op tafel"

Werner van Mieghem (Woonbond)

Als ze in 2014 een gooi doet naar een zitje in de Kamer, is het ook meteen raak: Ben Hamou wordt op haar 26ste het jongste Kamerlid.

Helemaal smetteloos is het verhaal van haar achtergrond overigens niet, blijkt in 2014. Haar vader wordt opgepakt en later veroordeeld tot een werkstraf in een drugszaak. Een link met zijn dochter, die ondertussen getrouwd is met een agent gespecialiseerd in drugszaken, is er echter niet.

De rijzende ster van de PS, die door Laurette Onkelinx in de Brusselse regering wordt geloodst, geldt verder als direct in de communicatie en ook koppig. “Normaal gezien lanceert een politicus een voorstel dat het niet haalt maar één keer,” merkt Werner Van Mieghem van de Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW) op. “Ben Hamou niet, ze legt de niet-indexering van huurprijzen bij slecht geïsoleerde woningen nu al voor de derde keer op tafel.”

Veel beter dan voorgangers

Een veelbelovend profiel en enthousiasme betekenen niet automatisch klinkende resultaten. Verreweg de grootste uitdaging van haar mandaat is om een oplossing te vinden voor 15.000 gezinnen die vandaag op een sociale woning wachten. De regering wil dat onder meer via de creatie van 4.450 nieuwe sociale woningen bereiken.

De huurtoelage waarvan eerder sprake kan wat verlichting brengen voor een groot aandeel van die gezinnen, maar een volwaardige oplossing is het niet. Hoever het staat met echte oplossingen, vindt de woonbond vandaag onduidelijk. “De intentie is goed en ze bewandelt ook verschillende pistes,” zegt Van Mieghem. “Maar de concrete resultaten zien we vandaag nog te weinig. De woningen die er wel bijkomen, zijn naar ons aanvoelen ook niet sociaal genoeg. Dat is voor rekening van Ben Hamou, maar ook van de rest van de regering.”

Navraag bij de staatssecretaris leert dat de teller nu ook niet op nul staat. In het totaal komen er nu al 2.700 nieuwe sociale woningen bij en ook het aantal woningen bij sociale verhuurkantoren steeg al met 1.400 eenheden. Dat is een veel beter resultaat dan haar drie voorgangers op Huisvesting konden voorleggen en de cijfers zullen nog stijgen.

Obstakels

Obstakels voor de bouw van die sociale woningen zijn er ondertussen genoeg. Die regering zit vandaag met een recordschuld en nieuwe sociale woningen bouwen stoot al snel op lokaal protest, ook van Ecolo-bestuurders.

Hoeveel van de 15.000 sociale oplossingen Ben Hamou bereikt zal hebben, zal pas in 2024 blijken. Tot dan belooft ze alvast te blijven doorduwen.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni