Huurtoelage: Ben Hamou verdedigt vasthouden aan startdatum van 1 oktober 2021

Nawal Ben Hamou (PS), Brussels Staatssecretaris, belast met Huisvesting en Gelijke Kansen Nawal Ben Hamou (PS), Brussels Staatssecretaris, belast met Huisvesting en Gelijke Kansen
© PhotoNews
| Nawal Ben Hamou (PS), Brussels Staatssecretaris, belast met Huisvesting en Gelijke Kansen.
© PhotoNews
| Nawal Ben Hamou (PS), Brussels Staatssecretaris, belast met Huisvesting en Gelijke Kansen.

Staatssecretaris voor Huisvesting Nawal Ben Hamou heeft maandag in het Brussels Parlement haar beslissing verdedigd om vast te houden aan de startdatum van 1 oktober 2021 voor de nieuwe huurtoelage, ook al wist ze dat de IT-tool niet tijdig klaar zou zijn.

"Als ik had gewacht tot 28 maart 2022 - de leveringsdatum van de tool voor de verwerking en uitbetaling van de toelage - om het uitvoeringsbesluit te publiceren, zouden deze begunstigden tot zes maanden toelage hebben verloren", stelde ze in antwoord op interpellaties van nagenoeg alle fracties over de kritische audit over de invoering van de nieuwe huurtoelage.

'Een hele verbetering'

Ben Hamou benadrukt dat de audit bevestigde dat de nieuwe huurtoelage een hele verbetering is in vergelijking met het oude systeem en dat er een gigantisch werk is verricht. "De audit wijst op een aantal fouten, maar in geen enkel geval gaat het om structurele dysfuncties of verduisteringen", zei ze.

Voor haar moet de belangrijkste kritiek in het auditverslag - het aanhouden van de datum van 1 oktober 2021 voor de start van behandeling van de dossiers - genuanceerd worden. De hervorming was aangekondigd in de regeerverklaring en in het noodplan.

Ben Hamou verwees onder meer naar de problemen met de ontwikkeling van de IT-tool, de toegang tot de federale gegevensbanken en de problemen met de Europese gegevensbeschermingsautoriteiten.

Ontwikkelingsbudgetten

Minister van Digitalisering Bernard Clerfayt verklaarde dat de ontwikkelingsbudgetten verhoogd werden van een kleine 600.000 tot 850.000 euro om problemen met de kwaliteit van de gebruikte federale gegevensbanken te ondervangen, om tegemoet te komen aan aanvullende verzoeken van Brussel Huisvesting en om de teams in staat te stellen bepaalde fasen van het project te versnellen.

"Wij hebben 538.191 euro betaald voor de ontwikkeling van de oplossing en de licenties, of 58% van het totale bedrag", aldus Clerfayt.

Europese privacywetgeving

De minister erkende de problemen met het naleven van de Europese gegevensbescherming omdat beroep gedaan werd op de Salesforce-oplossing, een Amerikaanse cloud-oplossing. "De IT-industrie wordt nu eenmaal gedomineerd door grote Amerikaanse spelers", zei ze daarover.

De interpellanten waren niet allemaal overtuigd door het antwoord van de staatssecretaris. Mathias Vanden Borre (N-VA) bleef erbij dat het hele dossier een "bestuurlijk fiasco" is.

Heel wat vragenstellers confronteerden Ben Hamou ook met haar belofte dat de hele achterstand tegen het einde van de zomer weggewerkt zou zijn, terwijl er tot op vandaag slechts een kleine 4.800 gezinnen de toelage op hun rekening hebben gekregen.

Zelfs sommige meerderheidsleden hadden vragen bij het vasthouden aan de datum van 1 oktober 2021, die voor heel wat leed en ongerustheid heeft gezorgd bij de rechthebbenden.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?