20211208 1779 Regeringscrisis Vervoort Maron Van Den Brandt Gatz

| Brusselse regering gaat volksraadpleging houden rond een hervorming van de gemeentelijke instellingen (archiefbeeld)

Gewest gaat volksraadpleging organiseren rond hervorming gemeenten

SDS
© BRUZZ
28/04/2022

Het Brussels Gewest gaat 'zonder taboe' een grootschalige burgerraadpleging organiseren rond een hervorming van de gemeentelijke instellingen. Ook aan het verdelingsmechanisme voor de dotaties aan de 19 gemeenten zal worden gesleuteld.

Dat meldde de regering onder leiding van minister-president Rudi Vervoort (PS) op de persconferentie donderdag, waar ze de prioriteiten voor de laatste twee jaar van haar ambtstermijn uiteenzette.

"De goede wisselwerking tussen het gewestelijke en lokale bestuursniveau moet nog verder worden versterkt om ze efficiënter te maken", luidt het. "Om die wisselwerking te beoordelen, zal de regering een grootschalige burgerraadpleging zonder taboe organiseren om de gemeentelijke instellingen te hervormen."

Federaal bevraagt ook

De federale regering organiseert momenteel al zo'n online burgerbevraging over een institutionele hervorming. Ze vraagt burgers naar hun mening over de toekomst van België en haar politieke instellingen, onze staatsstructuur en grondrechten.

In het Brussels regeerakkoord staat een vergelijkbare peiling ingeschreven. "Het Brussels institutioneel landschap is het resultaat van tal van hervormingen, waarbij men er niet altijd op toezag of de opgerichte instellingen volledig samenhangend en doeltreffend waren", meldt de regering. "Bovendien werden ze ingepast in een kader dat uit het verleden was geërfd."

Op basis van de raadpleging moet volgens de regering een "evenwichtige wisselwerking tussen het gewestelijke en lokale bestuursniveau" mogelijk worden. Regeringspartij One.Brussels is een grote voorstander van het volledig opheffen van de gemeenten, maar andere partijen zijn daar net zo fel tegen gekant.

Verdeelsleutel subsidies

Dit jaar zou volgens het regeerakkoord een Staten-Generaal gehouden worden over de bevoegdheidsverdeling tussen gemeente en gewest. Daar zou het huidige institutionele kader geëvalueerd worden en moet er ‘zonder enig taboe’ over de bevoegdheidsverdeling gepraat kunnen worden.

Om die Staten-Generaal voor te bereiden heeft minister van Lokale Besturen Bernard Clerfayt (Défi) half oktober 2021 een expertencommissie in het leven geroepen.

Daarnaast gaat het Gewest, op aangeven van Clerfayt, sleutelen aan het verdelingsmechanisme van de 'algemene dotatie', de subsidie aan de Brusselse gemeenten. Dat moet "de verschillen tussen de gemeenten verkleinen en de kwaliteit van de dienstverlening van de plaatselijke besturen verbeteren". Er zijn immers grote verschillen in financiële draagkracht tussen de gemeenten.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni