Regering focust zich op klimaatdoelstellingen in komende twee jaar

SDS
© BRUZZ
28/04/2022
Updated: 28/04/2022 15.35u

Wie een gascondensatieketel wil plaatsen, krijgt daar vanaf 2023 geen subsidie meer voor. Brusselaars die een eerste woning kopen, zullen minder registratierechten moeten betalen, met bijkomende steun als de woning na aankoop energiezuiniger wordt gemaakt. Het zijn een paar van de maatregelen die de Brusselse regering heeft aangekondigd op een persconferentie over de prioriteiten voor de laatste twee jaren van haar ambtstermijn. Een paar knopen zijn wel nog niet doorgehakt.

Op een persconferentie in het Brussels Informatie Punt (BIP) heeft de voltallige Brusselse regering donderdag een overzicht gegeven van haar werk sinds 2019, en heeft ze ook haar prioriteiten voor de tweede helft van haar ambstermijn uiteengezet. Die werden besloten op een besloten conclaaf waar alle neuzen weer dezelfde richting werden uitgezet, na het vele gebakkelei de afgelopen maanden tussen de regeringspartijen.

“Amper een half jaar na het aantreden van deze regering brak de covidcrisis uit”, zei minister-president Rudi Vervoort (PS), die het overzicht gaf. Het Brusselse Gewest maakte ruim een miljard vrij om de impact van die pandemie op te vangen, en zag zich daarna geconfronteerd met onverwachte nieuwe noden, zoals de vluchtelingenstroom uit Oekraïne.

- 47 procent

Daarna besprak Vervoort de prioriteiten voor de komende jaren. De Brusselse regering bevestigt officieel dat ze haar klimaatdoelstellingen gaat aanpassen aan de verhoging die de Europese Commissie voor België vorig jaar heeft vastgelegd: 47 procent minder uitstoot van broeikasgassen in 2030 ten opzichte van 2005, in plaats van 40 procent minder zoals de regering in haar beleidsverklaring had opgenomen. Bevoegd minister Maron had dat al laten verstaan aan BRUZZ.

Daarvoor moeten fossiele brandstoffen versneld uitgefaseerd worden. Wie een gascondensatieketel wil plaatsen, krijgt daar vanaf volgend jaar geen subsidie meer voor. Vanaf 2025 wordt verwarming op fossiele brandstoffen niet meer toegelaten in nieuwe of ingrijpend gerenoveerde woningen.

Vanaf 2030 zijn stookolieketels in overheidsgebouwen verboden, vanaf 2035 geldt dat voor iedereen. De regering gaat in de komende jaren ook een kader vastleggen voor een geleidelijke invoering van een verplichting om alle gebouwen tegen 2050 te renoveren, te beginnen met de meest energieverslindende.

Huisvesting

Op het vlak van huisvesting wordt een conventioneringssysteem ingevoerd, waar eigenaars vrijwillig kunnen aan deelnemen als hun pand voldoet aan de normen en ze bereid zijn een richthuurprijs te vragen. In ruil komt de eigenaar in aanmerking voor renovatiepremies. Tijdens de winters zal een tijdelijk verbod op uithuiszettingen gelden. Brusselaars die een eerste woning kopen, zullen minder registratierechten moeten betalen, met een bijkomende steun als de woning na aankoop energiezuiniger wordt gemaakt.

Op het vlak van de werkgelegenheid wordt de mismatch tussen werkzoekenden en -aanbiedingen aangepakt: voor 60 procent van de jobs is een post-secundair diploma nodig, terwijl 64 procent van de werkzoekenden geen secundair diploma heeft. Werkzoekenden zullen verplicht worden een ‘competentiebalans’ op te laten maken en een aangepast opleidingstraject te volgen.

Metro 3 en openluchtzwembad

De regering kondigde verder aan dat er een geïntegreerd 'welzijns- en gezondheidsplan' komt, om sociale ongelijkheden terug te dringen. Tijdens de pandemie is duidelijk gebleken hoe zwaar de ongelijke toegang tot gezondheidszorg doorweegt op de gezondheid van de Brusselaars. De eerstelijnszorg moet daarom sterker worden uitgebouwd.

De gewestelijke stedenbouwkundige verordening, ‘Good Living’ gedoopt, komt er nog voor deze zomer en zal dan later dit jaar in openbaar onderzoek gaan. Die bepaalt de stedenbouwkundige regels, zoals de hoogte of materiaalkeuze, waaraan gebouwen en straten moeten voldoen.

Wat mobiliteit betreft, zullen de ‘coronafietspaden’ behouden blijven, en blijft de regering achter de aanleg van metro 3 staan.

In 2023 wordt het jaar van de Art Nouveau in Brussel gevierd, en in 2024 opent Kanal. De regering bevestigde dat ze op zoek is naar privépartners om snel een openluchtzwembad te kunnen aanleggen op het dak van Manufakture, op de terreinen van Abattoir in Anderlecht. Daarmee zou er “een nieuwe gewestelijke trekpleister in Kuregem” komen.

Kilometerheffing

Maar een aantal belangrijke knopen zijn nog niet doorgehakt, terwijl ze wel in het regeerakkoord stonden.

Zo is er nog geen eenstemmigheid over sommige van de 12 geplande Richtplannen van Aanleg, bijvoorbeeld dat voor de Josaphatruigte. De minister-president zei “dat daar aan verder gewerkt wordt”. Ook over Smart Move, de slimme kilometerheffing die deze legislatuur nog zou worden ingevoerd, werd niets gezegd.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni