Gewoon parlementslid krijgt tot 129.000 euro afzwaaipremie

© Photonews
| De uittredingsvergoeding bij het Brussels parlement is dezelfde als die in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Voor leden van het Brussels parlement ligt het plafond voor de afzwaaipremie op twee jaar loon. Daar kunnen wel nog extra's bijkomen. En wie al lang meedraait profiteert nog van een gunstiger systeem.

Nu en dan zorgen uittredingsvergoedingen, zeg maar afzwaaipremies, van politici voor enige commotie. Vraag het maar aan Vlaams minister Jo Vandeurzen, die bij zijn afscheid naar verluidt kan rekenen op om en bij de 400.000 euro. Nochtans is de regeling gevoelig verstrengd op het einde van de vorige legislatuur. Bij wijze van compromis blijven de opgebouwde rechten van voor 2014 echter gelden. Vandaar de hoge vergoeding voor Vandeurzen, die al zetelt sinds 1993 en dus meer dan 20 jaar rechten opbouwde in het oude systeem.

Maar hoe zit dat in het Brussels parlement? “Onze regeling is dezelfde als die in de Kamer”, zegt Dirk Lichtert, bestuursdirecteur van het Brussels parlement. “Voor elk jaar anciënniteit kunnen parlementsleden rekenen op het equivalent van twee maanden parlementaire vergoeding.” De basiswedde van een Kamerlid is 3.750 euro netto per maand. Daar komt nog een vaste onkostenvergoeding bij van ongeveer 2.000 euro.

Extra's

Sinds 2014 geldt een plafond van 24 maanden. In de toekomst kunnen parlementsleden, ook al zitten ze al decennia in het parlement, dus aanspraak maken op een uittredingsvergoeding die overeenkomt met maximaal twee jaar parlementaire vergoeding, of iets meer dan 129.000 euro. Vroeger was dat maximum vier jaar en dus dubbel zoveel.

Momenteel geldt ook in het Brussels parlement nog een overgangsregeling waarbij de opgebouwde ancienniteit uit het oude systeem geldig blijft. Wie bijvoorbeeld al zetelt sinds 1994 en dus 20 jaar rechten heeft verworven in het oude systeem, kan aanspraak maken op een uitkeringsvergoeding van 40 maanden (meer dan 230.000 euro). Voor de dienstjaren sinds 2014 komt daar dan niets meer bij omdat het plafond al overschreden is.

De vergoeding op basis van de dienstjaren wordt aangevuld met extra's als het betrokken parlementslid bepaalde parlementaire rollen vervulde, zoals lid van het Bureau of fractievoorzitter.

De uittredingsvergoeding wordt niet in één keer uitbetaald, maar in maandelijkse schijven. De vergoeding is belastbaar en, net als het loon van de parlementsleden, onderhevig aan een afhouding van 8,5 procent pensioenbijdrage.

Belangrijk is ook dat wie vrijwillig opstapt, geen recht heeft op de vergoeding. “Parlementsleden die nu na de gemeenteraadsverkiezingen kiezen om burgemeester of schepen te worden, kunnen er geen aanspraak op maken”, aldus nog Lichtert. “Voor de hervorming van 2014 was dat wel het geval.”

Verbrand

Los daarvan blijft de vraag of een afzwaaipremie nog altijd nodig is. Ja zeggen verdedigers, omdat parlementsleden geen werkloosheidsuitkering kunnen aanvragen en nooit zeker kunnen zijn dat ze opnieuw verkozen worden. Ander argument is dat parlementsleden door hun politiek engagement ‘verbrand’ zijn. Daardoor zouden ze veel minder kansen genieten op de arbeidsmarkt.

Daarnaast is de pensioenregeling, die niet cumuleerbaar is met de afzwaaipremie, sinds kort ook minder gunstig. “De pensioenregeling voor parlementsleden is gelijkgeschakeld met die van gewone burgers”, zegt Michel Beerlandt, adjunct-griffier van het Brussels parlement. “Er is voor gepleit om ook het sociaal statuut van de parlementsleden te wijzigen zodat zij ook aanspraak kunnen maken op een werkloosheidsvergoeding, maar daar is geen consensus over gevonden in het overleg tussen de verschillende parlementen.”

Correctie: In een eerdere versie stond dat parlementsleden 3.750 euro bruto per maand verdienden. Dat moet netto zijn, met dank aan onze oplettende lezers.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?