| Een vliegtuig zet zijn landing in boven de Sinte-Aleidiskerk in Sint-Pieters-Woluwe.

Gilkinet legt onafhankelijke controle van geluidshinder Brussels Airport op tafel

© Belga
07/10/2023

De federale minister van Mobiliteit, Georges Gilkinet (Ecolo), heeft een voorontwerp opgesteld voor een kaderwet, die een wettelijke basis moet vormen voor alle beslissingen rond de uitbating van de nationale luchthaven. Dat meldt de krant L'Echo zaterdag. Volgens de minister is de tekst essentieel om nieuwe juridische procedures over geluidshinder te vermijden.

Het ontwerp moet duidelijkheid brengen over de procedures die gevolgd worden bij het nemen van politieke beslissingen.

De tekst stelt onder meer dat bij elke beslissing moet worden gekeken naar de impact op de veiligheid, voordat de "capaciteitsaspecten, de socio-economische gevolgen en de milieueffecten" in overweging worden genomen. Wanneer die fase is afgerond, zal het voorstel via een adviescommissie worden voorgelegd aan belanghebbenden. Dit moet een kader bieden voor eventuele wijzigingen in het systeem van preferentiële start- en landingsbanen, windnormen of vliegroutes.

Als de wet wordt aangenomen, moet de minister voortaan elke beslissing op basis van dit kader motiveren.

Onafhankelijk controle-orgaan

De tekst voorziet ook in de oprichting van een "autoriteit voor de controle en het beheer van luchthavenoverlast met betrekking tot de luchthaven Brussel-Nationaal". Het gaat om een volledig onafhankelijke orgaan dat "idealiter wordt voorgezeten door een magistraat".

Die instantie moet onder meer toezien op het naleven van de regelgeving, adviezen voor de regering formuleren en "de geluidsoverlast die de exploitatie van de luchthaven met zich meebrengt evalueren en bijdragen aan de uitwerking van een actieplan over deze problematiek".

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni