Groen en SP.A in de clinch met N-VA over schoolcontracten: ‘Overleg eerst'

© PhotoNews
| Vlaams parlementsleden Stijn Bex (Groen) en Hannelore Goeman (One.brussels/SP.A)
Updated: 15-01-2020 - 16:14

“Vlaanderen en Brussel moeten rond de tafel gaan zitten over de schoolcontracten, in plaats van bevoegdheidsconflict te zoeken,” zeggen Vlaams parlementsleden Hannelore Goeman (One.brussels/SP.A) en Stijn Bex (Groen). "Maar die schoolcontracten zijn onwettig als de pest," reageert Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) in het Vlaams Parlement.

De Vlaamse Regering trekt naar het Grondwettelijk Hof tegen de Brusselse schoolcontracten. Het Gewest overschrijdt haar bevoegdheden, en waagt zich te veel op het terrein van de gemeenschapsbevoegdheden zoals Onderwijs en Cultuur, klinkt het.

“Een geforceerd bevoegdheidsconflict,” reageren de Brusselse One.brussels/SP.A’ers Fouad Ahidar en Hannelore Goeman. “Met de schoolcontracten wil het Gewest de schoolinfrastructuur ook openstellen voor de buurt, wat de Brusselse ketjes alleen maar ten goede kan komen,” zegt Goeman, tevens SP.A-fractievoorzitter in het Vlaams Parlement.

“Onderwijs is inderdaad een gemeenschapsbevoegdheid, maar dit gaat over infrastructuur en buurtwerking. Dit is een kwestie van goede wil en goede afspraken. Ik ben er van overtuigd dat Vlaanderen en Brussel in overleg tot een oplossing kunnen komen,” verklaart Goeman.

In het Vlaams Parlement reageert minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) stellig: “Het advies van de Raad van State is zo klaar als een klontje: de ordonnantie is onwettig als de pest. Het zou zijn alsof uw buurman uw gevel komt herschilderen zonder het eerst te vragen. Een correcte bevoegdheidsverdeling is belangrijk, anders kan iedereen zomaar doen wat hij wil."

Wel garandeert minister Weyts de betrokken scholen dat hun schoolcontracten hoe dan ook zullen doorgaan, ook als het Grondwettelijk Hof de Brusselse ordonnantie vernietigt. "De doelstelling van de schoolcontracten deel ik. De scholen mogen hier niet de dupe van worden. Ik garandeer dat ze geen verlies zullen lijden door het onbesuisd optreden van het Brussels Gewest."

Voor Vlaams parlementslid Stijn Bex (Groen) is het duidelijk: “De schoolcontracten vallen onder de stedenbouwkundige bevoegdheid van Brussel. Als minister Weyts naar de concrete projecten kijkt, zal hij zien dat het niet om de bouw van extra klassen gaat, maar om een aantrekkelijke schoolomgeving die toegankelijk is voor de buurt.”

“Voor dit soort projecten zullen gewestelijke en gemeenschapsbevoegdheden altijd dicht bij elkaar liggen,” vervolgt Bex. “Als Brussel dit niet zou mogen doen, kan minister Weyts dan eens aantonen wat Vlaanderen zelf zal doen in de plaats? Hij geeft zelf aan dat de drie Nederlandstalige schoolprojecten goed zijn en dat hij extra middelen voor hen zal vrij maken als de schoolcontracten afgekeurd worden. Wat dan met de andere Nederlandstalige scholen in Brussel?”

'Puur stedenbouwkundig'

“Dit conflict is een storm in een glas water,” zegt Fouad Ahidar (One.brussels/SP.A), voorzitter van de Raad voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). “Er is van alle kanten vraag voor extra ruimte voor Brusselse kinderen. Als de gemeenschappen niets doen, zoekt het Brussels Gewest naar een oplossing. Dit is een puur stedenbouwkundig verhaal, waarbij schooloppervlakte ook na de schooluren benut wordt. Dat is toch schitterend? Ik begrijp niet waarom de Vlaamse regering zo negatief reageert.”

“Uiteraard is het belangrijk dat alles juridisch sluitend is,” vervolgt Ahidar. “Maar laten we als volwassenen rond de tafel gaan zitten, in plaats van de schoolcontracten zomaar te schorsen. Misschien zijn er andere manieren om schoolcontracten te realiseren, bijvoorbeeld via de COCOF of de VGC?”

Ahidar wil het VGC-college vragen om te bemiddelen tussen het Brussels Gewest en de Vlaamse regering. “We moeten absoluut tot een oplossing komen. Want dit is vooral spijtig voor de Brusselse kinderen.”

N-VA is niet tegen het idee achter de schoolcontracten, benadrukken Brussels Parlementslid Gilles Verstraeten en Vlaams Parlementslid Annabel Tavernier. “Het is iets waar de Vlaamse gemeenschap al jarenlang in investeert via de Brede Scholen. Als de Franse gemeenschap dat voorbeeld wil voorbeeld wil volgen, graag. Maar het Brussels Gewest is niet bevoegd.”

Verstraeten benadrukt nog dat het aan het Brussels Gewest was om destijds het overleg op te starten, na het negatieve advies van de Raad van State in februari 2019. “Nu overleggen zal iets ongrondwettelijk niet grondwettelijk maken.”

Schoolplannen van Picqué

Het is overigens niet de eerste keer dat schoolplannen van het Brussels Gewest op een njet stoten. In 2012 wilde toenmalig minister-president Charles Picqué (PS) zelf schoolplaatsen en crèches bijbouwen. Maar scholenbouw is een taak voor de gemeenschappen, niet voor de gewesten, oordeelde het Grondwettelijk Hof toen.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

--- OPROEP. Reageer jij soms op online nieuwsartikels of wil je het wel eens proberen? Doe mee aan het RHETORIC-onderzoek en maak kans op een waardebon. Meer info en inschrijven

 

Lees ook

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?