Groen licht voor hervorming Brusselse elektriciteitsmarkt

© Sibelga
| Arnaud Verstraete (Groen) vond het positief dat er geïnvesteerd wordt in het installeren van zonnepanelen op de daken van overheidsgebouwen.

Het Brussels Parlement heeft vrijdag de ordonnantie goedgekeurd die de gas- en elektriciteitsmarkt hervormt. De meerderheidheid stemde voor, groenen en PVDA onthielden zich en MR en N-VA stemden tegen.

De tekst schept onder meer het kader voor de nakende omschakeling van de Brusselse gasmarkt van 'arm' naar 'rijk' gas. Een van de speerpunten is de invoering van de slimme elektriciteitsmeter. Een socialistisch amendement bepaalt dat die pas na een nieuwe kosten-batenanalyse veralgemeend zal uitgerold worden. Onder impuls van Défi dient de consument omwille van privacyredenen de communicatie van de slimme meter zelf te activeren.

Het wordt ook makkelijker om het statuut van beschermde afnemer aan te vragen, en afnemers met betalingsmoeilijkheden beter beschermd tegen afsluiting in de winter. Ook wordt de ondersteuning vanuit de OCWM's naar kwetsbare gezinnen verbeterd. Daarnaast worden de bevoegdheden van de Brusselse energieregulator Brugel aangepast.

Slimme meters

Arnaud Verstraete (Groen) was tevreden dat de meerderheid instemde met een amendement dat zonnedelen mogelijk maakt. Wie zonnepanelen heeft, kan de opgewekte energie delen met de buren die geen zonnepanelen hebben.

Liesbet Dhaene (N-VA) erkende dan weer dat er positieve dingen in de ordonnantie zitten, zoals de slimme meters, maar dat de sociale bescherming tot een onaantrekkelijke markt voor de leveranciers leidt, die meer dan 70 procent van de maatschappelijke kosten dragen. Dhaene betreurde ook dat er te weinig onderscheid gemaakt wordt tussen wanbetalers en mensen die werkelijk hulp en bescherming nodig hebben.

De Franstaligen liberalen motiveerden hun tegenstem met nagenoeg dezelfde argumenten.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?