Helft van Brusselaars wil gemeenten behouden

De Brusselse skyline gezien van het Poelaertplein.

55 procent van de Brusselaars wil de gemeenten behouden, de rest is voorstander van een hervormingsscenario. Dat blijkt uit een nieuwe studie van VUB en ULB.

Wat met de Brusselse structuur, wat met de 19 gemeenten? De vraag komt regelmatig opnieuw op tafel en vormt ook het voorwerp van een nieuwe studie die minister-president (en verhinderd burgemeester) Rudi Vervoort (PS) bestelde bij de VUB en ULB.

De auteurs onderzochten onder meer hoe de bevolking en politici naar hervormingsscenario’s kijken. Bijna 55 procent van de burgers blijkt zo de structuur met 19 gemeenten te willen behouden.

hervormingsscenario's

De overige 45 procent is aanhanger van een van de volgende hervormingscenario’s: 21 procent is voor een fusie tot één gemeente. Bijna evenveel mensen pleiten voor een forse vermindering van het aantal gemeenten. Een veel kleinere groep is dan weer voor een opdeling van het gewest in 30 tot 40 buurten.

Nederlandstaligen tonen zich daarbij hervormingsgezinder. Ruim de helft van die groep kiest voor een scenario waarbij afgestapt wordt van de 19 gemeenten. Ook mannen en hogeropgeleiden zijn vaker voor een hervorming.

Het gewicht van de Stad Brussel

Een meerderheid van de 1.000 respondenten sprak zich wel uit voor een hertekenen van de gemeentegrenzen. Met name het gewicht van de Stad Brussel wordt door veel burgers en mandatarisssen als een probleem gezien. “Er is zo goed als unanimiteit om de Stad Brussel en haar gewicht, haar sterkte en haar zichtbaarheid te vernoemen als een bron van zwakheid van het Gewest,” luidt het.

De studie onderzocht voor de verschillende hervormingsscenario’s ook telkens of het Gewest die stap alleen kan zetten. Alvast voor het afschaffen van de gemeenten is dat niet het geval. De gemeentegrenzen hertekenen kan dan weer wel.

Veel ondervraagden zijn ook voor de overheveling van bevoegdheden naar het Gewest. Vooral voor de bevoegdheden Energie(distributie), Vervoer en Taxi’s en Toerisme blijkt dat het geval. Bevoegdheden als de bevolkingsdienst worden dan weer vaker bij de gemeenten geplaatst. Wat op het gemeenteniveau blijft, moet dan wel geharmoniseerd worden over het hele gewest, volgens de bevraagde burgers.

bevoegdheden hervorming
Verschillende bevoegdheden passen beter bij verschillende gezagsniveaus, vinden de respondenten.

Uit de studie blijkt trouwens dat de Brusselaar zich vrijwel even verbonden voelt met het Gewest als met zijn gemeente of zijn wijk. De minister-president (58 procent) en de eigen burgemeester (56 procent) kunnen de Brusselaars ongeveer even vaak correct benoemen.

verbondenheid

Minister-president Rudi Vervoort hoopt dat de studie van pas komt voor de volgende Brusselse gewestregering. "Als wij erbij zijn, zal ik ze alvast op tafel leggen," zegt hij in Le Soir. "De publieke opinie is ook klaar verandering."

De volledige studie, die ook aandacht heeft voor een hervorming van het gemeenteniveau, vindt u hieronder.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?