Hogere watertarieven uitgesteld tot 2022

© Joe Shlabotnik via Flickr
| Het water in Brussel wordt alvast het komende anderhalf jaar niet duurder

Het Brusselse parlement heeft woensdagnamiddag een voorstel van ordonnantie van meerderheidspartijen Ecolo en Groen goedgekeurd waarmee de tariefverhogingen van watermaatschappij Vivaqua een jaar worden uitgesteld. Door een gebrek aan sociale bijsturingen zou de factuur vanaf januari anders plots tot 20 procent hoger liggen voor veel Brusselse gezinnen.

De nieuwe ordonnantie moet een ongewenst effect van de door de vorige regering goedgekeurde tariefverhoging rechtzetten. Die geldt sinds 1 januari 2020 en voorziet enkel nog een progressief tarief voor huishoudens met een eigen teller. Met een progressief tarief wordt er rekening gehouden met de gezinssamenstelling en de verbruikte hoeveelheid.

Voor gezinnen die in een appartementsblok wonen met een gemeenschappelijke teller, heeft Vivaqua sinds begin dit jaar enkel een lineair tarief, wat vaak duurder uitkomt. Ongeveer twee derde van de Brusselse gezinnen heeft zo’n collectieve teller. De nieuwe regelgeving zou hun factuur met ongeveer 20 procent kunnen doen stijgen, zonder dat er begeleidende sociale maatregelen voorzien waren.

Uit onderzoek van de Koning Boudewijnstichting bleek in 2018 al dat een kwart van de Brusselse gezinnen moeite heeft om de waterfactuur te betalen, voegde volksvertegenwoordiger Lotte Stoops (Groen) nog toe.

Op vraag van bevoegd minister Alain Maron (Ecolo) schortte Vivaqua begin maart de nieuwe tarieven voorlopig op.

1707 sectoren Alain maron

De nieuwe ordonnantie stelt de nieuwe tarieven nu uit tot 1 januari 2022, in plaats van 1 januari volgend jaar. Het uitstel moet de politici de kans geven om in overleg met Vivaqua, Brugel, de OCMW’s, de Koning Boudewijnstichting, Infor Gaz Elec en andere sociale organisaties sociale tarieven te voorzien, en andere maatregelen te treffen voor de meest kwetsbaren.

"Het overleg moet ons ook de kans bieden te beslissen hoe we het waterbeleid in de toekomst gaan voeren", stelt minister Maron. De waterprijs was in Brussel sinds 2014 bevroren.

"We subsidiëren momenteel de waterfactuur met 24 miljoen euro", zegt Maron. “24 miljoen die dus door de Brusselaars betaald worden om de waterprijs lager te houden. Behouden we dat? Dat gaat ook besproken worden.”

Voorstellen MR en PTB

Volgens Maron was de lineaire tarifering nergens in commissie of plenaire vergadering besproken, vóór de nieuwe wetgeving door de vorige regering werd goedgekeurd. Ook de afschaffing van voordeeltarieven voor eenoudergezinnen, een issue waarop parlementslid Caroline De Bock van PTB hamerde, komt volgens hem uit de koker van Vivaqua.

De tekst van de nieuwe ordonnantie is goedgekeurd met 51 stemmen voor, geen tegenstemmen en 35 onthoudingen, onder meer van N-VA en MR. De Franstalige liberalen hadden zelf een voorstel ingediend, dat een progressieve tarifering voorzag voor alle Brusselse huishoudens, maar dat voorstel werd verworpen.

Ook twee amendementen van de PVDA/PTB - over een totaalverbod op waterafsluitingen en het voorstel om de prijszetting van het water over te hevelen van regulator Brugel naar de regering - haalden het niet.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?