1752 Afval-06

Inwoners van Molenbeek willen meer vuilnisbakken op straat

AD
23/02/2023

Tijdens de laatste gemeenteraad riepen verschillende inwoners van Molenbeek op om meer vuilnisbakken op straat te plaatsen en het grofvuil frequenter op te halen. Op die manier hopen ze het zwerfvuil in hun gemeente te bestrijden. Dat schrijft La Capitale.

Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering werd door verschillende burgers in een motie opgeroepen om meer vuilnisbakken op straat te plaatsen.

“De laatste jaren zien mijn buren en ik onze straten steeds vuiler worden. We stellen vast dat er een groot tekort is aan vuilnisbakken in de openbare ruimte, met name in het historisch centrum van de gemeente", aldus een buurtbewoonster. "In de buurt van het gemeentehuis staan wel een paar vuilnisbakken, maar in de Schoolstraat en de Piersstraat zijn er bijvoorbeeld geen. Bovendien zien we dat de vuilnisbakken die er wel staan, heel snel vol zijn."

Het gebrek aan afvalbakken is overigens niet het enige probleem volgens de bewoners. “Ook grofvuil en illegale dumping zorgen voor irritaties”, gaat ze voort. “Soms worden er wel mobiele containers geplaatst, maar die komen maar om de drie maanden en alleen in bepaalde wijken. Bovendien staan de containers er telkens op werkdagen, tijdens de kantooruren. Het is dus niet voor iedereen evident om er toegang tot te krijgen.”

Sommige inwoners hekelen ook de traagheid van het gemeentebestuur. “Toen we voor mijn moeder, een 65+er, naar het gratis telefoonnummer van de gemeente hebben gebeld, moesten we vier dagen wachten op een antwoord. De persoon aan de andere kant van de lijn zei dat ze helemaal alleen was en meer dan 300 gemiste oproepen moest verwerken.”

Meer vuilnisbakken en personeel

De Molenbekenaren legden tijdens de gemeenteraad drie concrete verzoeken op tafel: meer vuilnisbakken op straat, een meer frequente ophaling van grof huisvuil - ook op zaterdag - en meer gemeentepersoneel dat instaat voor de openbare netheid. “Zowel op het terrein als voor administratieve doeleinden”, klonk het.

In haar antwoord wijst Gloria Garcia Fernandez (MR), de Molenbeekse schepen van netheid, erop dat zij regelmatig samenwerkt met buurtcomités. Ze stelt dan ook voor dat de buurtbewoners er een oprichten. "In het netheidsplan hebben we een dynamisch beheer van de openbare vuilnisbakken voorzien. In de Voorspoedstraat stond bijvoorbeeld een vuilnisbak voor de school, maar die is op vraag van het schoolbestuur en de leerkrachten verwijderd omdat er te veel illegale stortingen waren en de vuilnisbak in brand werd gestoken", aldus de schepen. Ze voegt er nog aan toe dat het feit dat een vuilnisbak verwijderd wordt, niet betekent dat die niet opnieuw kan worden teruggeplaatst.

Quasi meteen vol

"We hebben onderzoek gedaan in de verschillende wijken", aldus nog Fernandez. "Daaruit is gebleken dat het gemiddeld 17 minuten duurt vanaf het moment dat een vuilnisbak geleegd wordt, tot hij weer vol is. Het gaat dan voornamelijk over huishoudelijk afval dat eigenlijk niet in de openbare vuilnisbakken terecht mag komen," aldus Fernandez. "Een ander probleem is de werkdruk. Veel werknemers klagen dat ze gewond raken omdat er soms glas in de openbare vuilnisbakken terechtkomt.”

Wat de ophaling van grofvuil betreft, erkent de schepen dat er sinds december een probleem is met ziek personeel. Ze heeft ook aan Net Brussel gevraagd om op zaterdagen een ophaling met mobiele containers te organiseren.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni