Jozef Ostyn wordt Brussels vicegouverneur

© tvbrussel
21/02/2012
Jozef Ostyn, kabinetschef van Brussels minister Brigitte Grouwels (CD&V), wordt de nieuwe vice-gouverneur van Brussel. Dat vernam tvbrussel. De functie was bijna anderhalf jaar vacant. Als vicegouverneur zal Ostyn over de taalwetgeving in Brussel waken.

Dat meldt tvbrussel. Ostyn treedt eerst aan als waarnemend vice-gouverneur. Zodra de functie van de huidige waarnemende gouverneur Jean Clément verdwijnt, zal Ostyn volwaardig vicegouverneur worden.

De Frantalige Clément is vandaag naast waarnemend gouverneur ook waarnemend vicegouverneur, tot ontevredenheid van nogal wat Brusselse Vlamingen.

De vicegouverneur waakt erover dat de gemeenten de taalwetgeving respecteren. De laatste vicegouverneur was Hugo Nys.

Het verdwijnen van de gouverneursfunctie maakt deel uit van de federale akkoorden. De bevoegheden van de gouverneur inzake veiligheid en rampenplannen worden overgeheveld naar de minister-president van het Brussels Gewest. De functie van vicegouverneur blijft echter bestaan, al kan de naam wijzigen. Hij zou dan commissaris van de Brusselse regering worden.

Bij Brigitte Grouwels (CD&V) wordt huidig adjunct-kabinetschef Johan Van Looy de nieuwe kabinetchef.

Toepassing taalwet
De vicegouverneur waakt over de toepassing van de taalwet in Brussel. De gemeentebesturen moeten tweetaligen aanwerven; doen ze dat niet, dan tikt de vicegouverneur hen op de vingers. De vorige vicegouverneur, Hugo Nys, ging in september 2010 met pensioen. Hij werd toen opgevolgd door gouverneur ad interim Jean Clément. Daarover ontstond ophef omdat Clément Franstalig is.

Ostyn wordt eerst waarnemend vicegouverneur. Pas als de gouverneur verdwijnt, zoals in het federaal regeerakkoord staat, wordt hij definitief benoemd.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Politiek

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni