Commissie Huisvesting Brussels parlement
© BRUZZ | De commissie Huisvesting in het Brussels parlement verliep achter gesloten deuren. Dat is zeer uitzonderlijk.

Klokkenluider zet Brussels parlement op stelten

SVG
© BRUZZ
07/05/2022
Updated: 07/05/2022 15.37u

Er heeft zich in de commissie Huisvesting in het Brussels parlement een incident voorgedaan met de pas ontslagen klokkenluider. Daarbij is de militaire politie tussenbeide moeten komen. Parlementsvoorzitter Rachid Madrane (PS) brengt de zaak naar het Uitgebreid Bureau. “Dit raakt aan het fundament van ons parlementair werk. Dit had niet mogen gebeuren.”

'Vous mentez’, ‘C'est faux, aucune famille n'a reçu l'argent sur son compte, vous êtes une menteuse’. ‘Vous m'avez viré pour vous avoir prévenu’ ('U liegt', ' Het is niet juist, geen enkele familie heeft geld op zijn rekening ontvangen, u bent een leugenares', 'U heeft mij ontslagen omdat ik u verwittigd heb', red.) Zo klinkt het vanuit het publiek in de commissie Huisvesting nadat staatssecretaris Nawal Ben Hamou (PS) geantwoord had op een vraag van parlementslid Zoé Genot (Ecolo) over de huurtoelagen die maar niet uitbetaald geraken. Ook nadien komt de man nog tussen. De zitting moest worden stilgelegd.

De man in het publiek blijkt de zopas ontslagen ambtenaar te zijn bij de dienst Huisvesting van het Brussels Gewest.

Volgens minister voor ambtenarenzaken Sven Gatz (Open VLD) werd hij ontslagen na een negatieve evaluatie. Maar de man heeft eveneens de problemen met de uitbetalingen van de huurtoelage aan het licht gebracht. Hij had daarvoor een klokkenluidersstatuut gekregen, maar de bescherming werd terug ingetrokken nadat de ombudsvrouw Catherine De Bruecker het dossier nader had bekeken. Het ontslag volgde snel.

De zaak van de niet-betaalde huurtoelagen is gênant voor staatssecretaris voor huisvesting Nawal Ben Hamou (PS). De uitbetalingsproblemen raken maar niet oplost. Zo'n 12.500 huurders wachten nog op hun toelage, na een jarenlange lijdensweg van het dossier.

"Publiek is welkom in ons parlement, maar het mag zich niet mengen in het parlementaire debat"

Rachid Madrane (PS), voorzitter Brussels Parlement

Rachid Madrane (PS)

Kordaat optreden

Volgens een bron zou de klokkenluider nadien in de hal van het parlement verder stampij hebben gemaakt. Een kabinetsmedewerker van Ben Hamou zou zich daarbij bedreigd hebben gevoeld. De militaire politie is tussenbeide moeten komen.

Het incident vond vorige week donderdag plaats maar vrijdag kwam parlementsvoorzitter Rachid Madrane er in de plenaire zitting op terug.

“Dit raakt aan de vrijheid van het parlementaire werk,” zo zei hij. Hij zal de zaak op het Uitgebreid Bureau ter sprake brengen.

“Dat klopt,” zegt Madrane aan BRUZZ. “Ik zal er de commissievoorzitters op wijzen dat er een reglement is in het Brussels parlement. Publiek is welkom in ons parlement, maar het mag zich niet mengen in het parlementaire debat. De commissievoorzitter moet daar heel streng in zijn. En na een eerste waarschuwing, moet de persoon onmiddellijk overgedragen worden aan de militaire politie.”

Het is meteen ook een vingerwijzing naar commissievoorzitter Petya Obolensky (PTB-PVDA) die volgens sommigen niet kordaat genoeg zou hebben opgetreden.

Scheiding der machten

Het is nog niet uitgemaakt of het Brussels parlement klacht zal indienen tegen de klokkenluider.

De klokkenluider bevestigt het incident. “Ik heb inderdaad vanuit het publiek geroepen. Maar wat nog schandaliger is, is dat de staatssecretaris aan het parlement gevraagd heeft om de livestream van de parlementaire zitting van de stil te leggen (de video is inderdaad stilgelegd, red.). Dat is in strijd met de scheiding der machten. De regering heeft het parlement geen orders te geven.”

Het kabinet van staatssecretaris Nawal Ben Hamou ontkent dat zij aan de diensten van het parlement zou hebben gevraagd om de livestream stil te leggen. "De minister is op geen enkele manier tussenbeide gekomen."

De klokkenluider bevestigt verder het incident met de militaire politie, maar zegt dat hij nooit iemand bedreigd heeft. “Ik had een afspraak met een parlementslid van Défi. Die is me dan komen bevrijden.”

De klokkenluider zet zijn strijd voor de 12.500 huurders die nog altijd geen huurtoelage hebben ontvangen intussen verder. Zo is er volgende week een persconferentie met huurders die nog steeds op hun centen wachten.

"Zolang er niemand in gevaar wordt gebracht, of er geen geweld wordt gebruikt, mag iemand vanuit het publiek van mij tussenbeide komen"

Petya Obolensky (PTB-PVDA), voorzitter commissie Huisvesting

'Moet kunnen'

De commissievoorzitter Petya Obolensky (PTB-PVDA) betwist dat hij niet streng genoeg zou hebben opgetreden. "Ik vind dat als iemand uit het publiek tussenbeide wil komen dat we dat niet moeten verbieden. En al zeker niet als het om een klokkenluider gaat. Zolang er niemand in gevaar wordt gebracht, of er geen geweld wordt gebruikt, is dat geen probleem," zegt hij aan BRUZZ.

"Ik hoop dat dit incident niet zal worden aangewend (door de meerderheid, red.) om acties vanuit het publiek in het parlement in de toekomst te gaan verbieden."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel, Politiek, Samenleving, Nawal Ben Hamou, klokkenluider, Dienst huisvesting, huurtoelage, Brussels Parlement, Rachid Madrane, Petya Obolensky

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie