20200904 Ahmed Laaouej (PS), voorzitter van de Brusselse PS-federatie en burgemeester van Koekelberg 3

| Ahmed Laaouej (PS), voorzitter van de Brusselse PS-federatie

Laaouej plaatst Tennoodse PS onder gewestelijk toezicht

Max Wyckaert
© BRUZZ
12/11/2022
Updated: 13/11/2022 16.34u

Een nieuwe episode in de machtsstrijd binnen de lokale PS-afdeling van Sint-Joost-ten-Noode. Voorzitter van de PS in Brussel, Ahmed Laaouej plaatst de lokale PS-afdeling onder toezicht van de gewestelijke PS-federatie.

Dat meldt de lokale voorzitter Luc Frémal. Een woordvoerder van de gewestelijke federatie bevestigt het nieuws ook aan onze redactie.

Brussels voorzitter Laaouej neemt de beslissing in de nasleep van het conflict maandagavond, toen twee clans binnen de afdeling slaags geraakten met elkaar. Aanleiding toen was een vergadering waarop de samenstelling van het lokale comité gestemd moest worden en waar ook Mohamed Azzouzi bij wilde zijn.

Alleen: de ex-schepen van Sint-Joost werd de toegang ontzegd door lokale voorzitter Luc Frémal, omdat Azzouzi volgens die laatste niet langer lid is van de partij.

Diepe en ernstige onenigheid

Mohammed Azzouzi werd in 2018 van de lokale PS-lijst geschrapt en zetelde in 2019 even als onafhankelijke in het Brusselse parlement, waardoor hij volgens Frémal automatisch geen lid meer is van de PS.

Niet waar, beweerden de aanhangers van Azzouzi, die hem toch probeerden binnen te loodsen. Dat leverde wat duw- en trekwerk op en een tussenkomst van de politie.

Op de achtergrond speelt de verdeeldheid van de lokale PS. Een deel daarvan - de groep Frémal - onderhoudt nog goede relaties met burgemeester Emir Kir, die uit de PS werd gezet. Azzouzi zit dan weer op de lijn van gewestvoorzitter Ahmed Laaouej.

Een woordvoerder van de gewestelijke federatie legt aan onze redactie uit dat de beslissing nodig was om de gemoederen te bedaren. "De onenigheid was diep en ernstig. Er zijn ook een half dozijn klachten, die door de toezichtcommissie van de PS zullen onderzocht worden."

Afrekening

De Ligue ouvrière, de lokale PS-afdeling van Sint-Joost, verklaarde in een communiqué niet akkoord te zijn met de beslissing van Laaouej en heeft advocaat Marc Uyttendaele gevraagd de toezichtscommissie van de PS te vatten om de beslissing ongedaan te maken. Anders dreigen Frémal en co ermee verdere burgerrechtelijke stappen te ondernemen.

“Er zou een bijeenkomst zijn gepland op 10 november, waarvoor onze advocaat uitstel had gevraagd opdat we de tijd zouden hebben om de hoorzitting voor te bereiden," is te lezen in een communiqué van Frémal zelf. "Zo'n hoorzitting is voorzien in de partijstatuten en dient om de getuigen van het incident te horen. De voorzitter van de Brusselse afdeling (Ahmed Laaouej, red.) heeft onze vraag tot uitstel echter nooit voorgelegd aan het partijbureau en heeft eenzijdig beslist tot het toezicht.”

Frémal ziet in het toezicht dan ook een persoonlijke afrekening van Laaouej met hem.

Kamp Laaouej reageert

Opvallend bij het communiqué is dat het opgesteld werd door Luc Frémal zelf, in naam van de gehele lokale PS-afdeling. Dat doet PS-schepenen in Sint-Joost Loubna Jabakh, Nezahat Namli en Philippe Boikete reageren. "Noch als schepenen, noch als leden van de Ligue ouvrière, werden wij betrokken, laat staan op de hoogte gebracht van dit communiqué."

De schepenen zeggen dan ook loyaal te blijven aan de beslissing van Laaouej en reageren nog op de bewering van Frémal dat het toezicht een persoonlijke afrekening zou zijn.

"Luc Frémal is niet de enige vertegenwoordiger van de lokale PS-afdeling van Sint-Joost. De beslissing van het politiek bureau om onze afdeling onder toezicht te plaatsen heeft dus betrekking op de hele afdeling en niet op enkele leden."

Mohamed Azzouzi (PS), voormalig schepen van Sint-Joost-ten-Node (op archiefbeeld uit 2016) en Luc Frémal, de lokale PS-voorzitter in Sint-Joost-ten-Node

| Mohamed Azzouzi (PS), voormalig schepen van Sint-Joost-ten-Node (op archiefbeeld uit 2016) en Luc Frémal, de lokale PS-voorzitter in Sint-Joost-ten-Node.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni