Mag mijn huisbaas de huur opslaan? 8 prangende vragen over indexering huur in Brussel

© PhotoNews
| Nawal Ben Hamou (PS), Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Huisvesting en Gelijke Kansen (bevoegdheid gedelegeerd door Minister-president Rudi Vervoort.)

Vanaf wanneer geldt de nieuwe maatregel waardoor mijn huur niet geïndexeerd kan worden? Werkt hij ook met terugwerkende kracht? En hoe zit het ook alweer met de link naar de energiezuinigheid van mijn huis? BRUZZ ontving heel wat vragen over de praktische uitwerking van de ordonnantie over de indexering van de huurprijs.

  • Voor wie geldt de niet-indexering van de huurprijs precies?

De Brusselse ordonnantie over de indexering van de huren is op 14 oktober 2022 in werking getreden. Die legt de voorwaarden vast wanneer een huisbaas de huur mag verhogen.

Een huisbaas mag alleen nog een volledige indexering doorrekenen bij de minst energieverbruikende woningen. In concreto: woningen met EPC-certificaat in de categorie A, B, C en D. Bij woningen met een EPC van categorie E mag de indexering maximaal 50 procent bedragen, terwijl voor de meest energieverslindende woningen geen indexering mag worden toegepast op de huurprijs (categorie F of G).

  • Hoe weet ik wat de EPC-waarde van mijn huurappartement is?

De huurder kan dat attest ieder moment bij de verhuurder opvragen. Meer nog: die laatste moet het zelfs in pricipe reeds verstrekt hebben bij het tekenen van het verhuurcontract.

  • Mijn huisbaas wil de huurprijs indexeren terwijl mijn huis onder categorie F valt. Bij welke instantie kan ik om hulp vragen?

Het volstaat om als huurder uit te leggen dat je geen indexering hoeft te betalen. Je kunt verwijzen naar de ordonnantie, die wettelijk alles vastlegt. Kom je er niet uit met je huisbaas, vraag dan advies bij de gewestelijke dienst Brussel Huisvesting of bij de Huurdersbond.

  • Kan de indexering doorgaan als mijn huisbaas geen EPC-attest heeft of als het contract niet is ingeschreven?

In principe niet. Als een verhuurder een indexering aankondigt, kan de huurder direct naar de EPC-attest vragen. Als de huisbaas deze niet heeft, dan kun je als huurder de indexering weigeren. Je blijft dus gewoon dezelfde huur betalen. De Huurdersbond raadt wel aan om deze keuze aan de huisbaas uit te leggen om problemen te voorkomen.

Het contract registreren is – net als het afgeven van een EPC-attest - een wettelijke verplichting voor de verhuurder. Als de verhuurder dat niet heeft gedaan, kan ook de huurder het contract toevoegen op de website van de FOD Financiën. Dat zou dus geen reden moeten zijn die een indexering tegengaat.

  • Mijn huisbaas heeft de huur geïndexeerd op 11 oktober, enkele dagen voordat de nieuwe ordonnantie in werking is gegaan. Mag mijn huisbaas de datum voor de indexering zomaar kiezen?

Indexeren kan vanaf de maand waarin je je huurcontract hebt getekend of maximaal drie maanden daarna. Dus stel dat je contract inging in september, dan kan de huisbaas op 11 oktober vragen om te indexeren. Net voordat de ordonnantie in werking is gegaan, inderdaad. Er is wel een uitzondering: je huurcontract moet ouder zijn dan één jaar: in het eerste jaar mag een huisbaas niet indexeren.

  • Als de ordonnantie alleen geldt voor mensen die een contract hebben getekend vanaf oktober, vallen heel wat mensen buiten de boot. Welke steun is er voor hen?

Er zijn verschillende steunmaatregelen om te helpen met de energiekosten. Denk bijvoorbeeld aan het maandelijks pakket van 196 euro (135 euro voor gas en 61 euro voor elektriciteit), goed voor een totaalbedrag van bijna duizend euro voor de hele winter. Bekijk de overige maatregelen hier.

Volgens José Garcia, algemeen secretaris Brusselse Huurdersbond, moet de nieuwe ordonnantie met terugwerkende kracht gelden voor alle huurders. De Huurdersbond roept daarom op om op 10 november actie te voeren voor het Brussels Parlement.

  • Mijn huisbaas heeft nog niets gezegd over de indexering. Wat moet ik doen?

De Brusselse Huurdersbond raadt huurders aan om niets te doen in dit geval.

  • De ordonnantie geldt voor één jaar. Hoe groot is de kans dat de maatregel verlengd zal worden?

Dat zal afhangen van de economische omstandigheden in het najaar van 2023. De ordonnantie is een crisismaatregel om mensen in nood, die vaak slecht geïsoleerde woningen huren, te helpen vanwege de hoge energieprijzen en de inflatie. Het kabinet van bevoegd staatssecretaris Nawal Ben Hamou (PS) kan momenteel geen uitspraken doen over een mogelijke verlenging.

Over het algemeen geldt dat het makkelijker is om een ordonnantie te verlengen dan om een nieuwe ordonnantie te stemmen. De vraag is wel hoe wenselijk een verlenging in de huidige vorm is: zowel aan de kant van de huurders als aan de verhuurders duiken moeilijkheden op. Volgens onderzoekers zijn vier van de tien eigenaren niet in staat om renovatiewerken te betalen die de woning energiezuiniger moeten maken, wat nochtans de achterliggende filosofie van de ordonnantie is.

Tot slot is het Nationaal Eigenaars- en Mede-eigenaarsSyndicaat (NEMS) bij het Grondwettelijk Hof in beroep gegaan tegen de beslissing van de Brusselse regering. Ook dat kan roet in het eten gooien bij een mogelijke verlenging.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?