Maron en MR in de clinch tijdens coronacommissie: 'Ik verlaag me niet tot politiek spel'

Alain Maron legde verantwoording af voor de aanpak van de coronacrisis in Brussel.© PhotoNews

"Geen of weinig overleg, geen leiderschap en proactiviteit, weinig gehoor voor de signalen vanuit het werkveld en een gevoel dat mensen aan hun lot werden overgelaten." Allemaal zaken die oppositiepartij MR minister van Gezondheid Alain Maron (Ecolo) aanwreef tijdens zijn hoorzitting voor de speciale coronacommissie van het Brussels Parlement. De minister verweerde zich, maar moest erkennen dat er ook zaken waren misgegaan tijdens de eerste coronagolf.

Nadat eerder experts en specialisten uit het werkveld hun ervaringen en inzichten over de aanpak van de eerste coronagolf in Brussel deelden, voerden nu minister-president Rudi Vervoort (PS), minister van Plaatselijke Besturen Bernard Clerfayt (Defi), staatssecretaris Barbara Trachte (Ecolo-Groen) en minister van Gezondheid Alain Maron (Ecolo-Groen) het woord. Minister Maron lag al voor hij de kans gekregen had om zijn verhaal te doen onder vuur. De MR had, op basis van alle voorgaande zittingen, verschillende verwijten aan het adres van Maron.

“Er was geen of weinig overleg, geen leiderschap en proactiviteit van de minister, weinig gehoor voor de signalen vanuit het werkveld en een gevoel dat mensen aan hun lot werden overgelaten,” aldus Alexia Bertrand (MR) tegenover BRUZZ voor de hoorzitting van Maron. “Dat zijn de signalen vanuit het werkveld. Veel instellingen kregen geschreven instructies die niet toepasbaar waren in de praktijk of contradictorisch waren.” Bertrand hekelde ook het gebrek aan opvolging bij teruggekeerde reizigers.

Maron begon en eindigde zijn uiteenzetting met een steek richting de MR vanwege een publicatie in La Dernière Heure. Hij stelde dat de partij “het politieke spel via de pers speelt, maar daarmee de status van de instellingen verzwakt” en dat “crisistijden populisme in de hand werkt”, maar dat hij zichzelf daar niet toe zou verlagen. Tijdens de vragenronde kwam hem dat opnieuw op kritiek van de MR en N-VA te staan.

Alexia_Bertrand
© PhotoNews
| Alexia Bertrand: 'Veel instellingen kregen geschreven instructies die niet toepasbaar waren in de praktijk of contradictorisch waren.'

Daarna ging hij in detail in op de wijze waarop hij had geprobeerd alle betrokken partijen - Iriscare, de ziekenhuizen en woonzorgcentra - zoveel mogelijk te betrekken bij alle beslissingen en overwegingen tijdens de eerste golf. “Maar ik begrijp de frustraties, alle sectoren hebben een moeilijk jaar gehad,” erkende hij ook. “Er was druk en stress. De vraag om overleg was logisch vanuit verschillende kanten. We hebben op alle mogelijkheden gereageerd. Maar door de druk en hoeveelheid, zijn die overleggen misschien niet altijd even kwalitatief geweest. Het is een aandachtspunt voor ons.”

Omzendbrief

Een ander heikel punt dat eerder al in een van de hoorzittingen aan bod kwam, was een omzendbrief die aan de woonzorgcentra verstuurd werd. Die had tot veel onduidelijkheid geleid omdat sommige woonzorgcentra die hadden geïnterpreteerd als een instructie om hun residenten liever niet naar het ziekenhuis te brengen in geval van een covid-19-besmetting.

Maron: “De volledige passage in die brief was: ‘De instelling mag de patiënt alleen naar het ziekenhuis doorverwijzen als dat strikt noodzakelijk is. De evaluatie van de gezondheid van de patiënt mag niet strikter zijn dan vroeger en mag niet door de huidige situatie beïnvloed zijn.’ Die laatste nuance was in sommige gevallen weggevallen. Het doel van die brief was dat de woonzorgcentra niets zouden veranderen aan hun beleid. Ik begrijp de onduidelijkheid bij zij die alleen de eerste zin gelezen hebben.”

Ouderenzorg herorganiseren

Maron stelde dat de manier waarop de Brusselse ouderenzorg georganiseerd is, herbekeken moet worden. “We hadden daarover al een eerste overleg met Iriscare gehad in 2019. De coronacrisis heeft dat proces vertraagd. Maar, we willen vanaf nu beginnen met die hervorming.”

rusthuis bejaardentehuis woonzorgcentrum
© Saskia Vanderstichele
| Maron wil de Brusselse ouderenzorg hervormen.

Concreet sprak hij over een hervisie van de omkadering, verbetering van de functionering en infrastructuur die de omstandigheden voor bewoners aangenamer moet maken en extra opleidingen voor personeel en directie. Daarnaast sprak hij over de ontwikkeling van alternatieve modellen voor woonzorgcentra: “modellen tussen zelfstandig wonen en woonzorgcentra in.”

‘Dezelfde vragen’

De oppositie ging niet akkoord met de uitgebreide uiteenzetting van Maron en wierp hem bij monde van Bertrand opnieuw voor de voeten dat hij zich te veel verschuilde achter bevoegdheidskwesties en onvoldoende leiderschap getoond had. Gilles Verstraeten (N-VA) stelde dan weer dat er te veel initiatieven uit het werkveld bleven liggen omdat het kabinet-Maron er simpelweg niet op reageerde.

Juan Benjumea Moreno van Marons zusterpartij Groen verdedigde de minister door te stellen dat de oppositie sommige antwoorden van Maron niet wil horen. “Eigenlijk heb ik vandaag niet veel anders gehoord dan toen meneer Maron hier eerder zat, omdat de vragen die gesteld werden eigenlijk dezelfde waren.”

Geïntegreerd welzijns- en gezondheidsplan

Ook minister-president Rudi Vervoort (PS) kwam aan het woord. Hij moest erkennen dat op sommige momenten veel energie verloren ging om het Brusselse gezondheidsapparaat te doen functioneren. “Energie die beter in de bestrijding van de pandemie zelf gestoken had kunnen worden,” aldus de socialist. “Vaak was er geen eenheid van commando.”

18 december 2020: Brussels minister-president Rudi Vervoort op de persconferentie na een bijeenkomst van het overlegcomité waar nieuwe coronamaatergelen besproken werden
© PhotoNews
| Minister-president Rudi Vervoort: 'Vaak was er geen eenheid van commando.'

Hij stelde tegelijkertijd dat op dat vlak wel een hoop duidelijk geworden is. “De verhouding tussen de diensten van de GGC, Iriscare, bevoegdheden van de hoge ambtenaar, minister van Gezondheid en mezelf in verband met de openbare orde.”

Vervoort sprak over een geïntegreerd Brussels welzijns en gezondheidsplan als prioriteit om die problemen in de toekomst te voorkomen. “Dat moet dienen als gemeenschappelijke leidraad voor alle bevoegde instanties op het Brussels grondgebied en moet steunen op een territoriale benadering van de welzijns- en gezondheidszorg. De OCMW’s zullen daarbij een centrale rol krijgen om het beleid inzake ongelijkheids- en armoedebestrijding uit te voeren.”

Die laatste aankondiging kon de goedkeuring van de meeste andere commissieleden wegdragen. “Goed dat dat daar al rekening mee gehouden wordt zonder de aanbevelingen uit het eindrapport af te wachten,” aldus Els Rochette (one.brussels).

Dat eindrapport wordt nu opgesteld door Juan Benjumea Moreno (Groen) en Delphine Chabbert (PS). De aanbevelingen moeten de werking van het Brussels gewest tijdens de huidige coronacrisis verbeteren, maar ook in de toekomst beter voorbereiden op crisissituaties.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?