Nicole de Moor (CD&V) volgt Sammy Mahdi op als staatssecretaris voor Asiel en Migratie in de federale regering

De federale ministerraad heeft vrijdag in eerste lezing het licht op groen gezet voor vier wetsontwerpen van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V). Het gaat om een pakket aan maatregelen om de asielcrisis het hoofd te bieden. Daarover bereikte de regering eerder deze maand al een akkoord.

Concreet besliste de regering-De Croo om opvangplaatsen voor te behouden voor wie in een lopende asielprocedure zit, medewerking aan terugkeerbegeleiding voor wie het land moet verlaten te verplichten en misbruik van gezinshereniging tegen te gaan. Voor staatlozen komt er dan weer een mogelijkheid om een beperkt verblijf van vijf jaar aan te vragen. De wetsontwerpen kregen nu in eerste lezing groen licht op de ministerraad, meldt de Moor. "We hebben geen tijd te verliezen om deze maatregelen in te voeren. Ik stel alles in het werk om deze wetteksten zo snel mogelijk voor te leggen aan het parlement om ze te stemmen", zegt ze.

Naast de hervormingen werkt de staatssecretaris aan extra opvangplaatsen - onder meer met behulp van Europese containerwoningen - en een betere uitstroom uit de opvang. Daar is geen wetgeving voor nodig. Volgens de Moor krijgen de dossiers van mensen die al langer dan drie jaar in de opvang verblijven prioritaire behandeling, en zal een werkgroep die doelgroep opvolgen.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Politiek , asielcrisis , Nicole De Moor

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni