| De meerderheid van de Molenbeekse huiseigenaren woont niet in de gemeente.

Molenbeek wil met nieuw compromis politieke impasse doorbreken

Jasmijn Post
© BRUZZ
15/02/2023

Het bestuur van Molenbeek wil de gemoederen over de extra gemeentebelasting bedaren met een nieuw compromis. Het voorstel maakt een opdeling tussen eigenaars die wel en niet in Molenbeek wonen. De eersten krijgen een automatisch toekende premie ter compensatie, de anderen betalen de volle pot.

De gemeente Molenbeek wil de gemeentekas aanvullen door huiseigenaren meer belasting te laten betalen op hun woning. Het gaat om de zogenaamde onroerende voorheffing. Als eigenaar van een woning betaal je belastingen aan het Gewest en de gemeente. Het bedrag dat huiseigenaren betalen aan hun gemeente, verschilt.

Molenbeek wil deze belasting verhogen in 2023. Dankzij de energiecrisis en de indexering heeft de gemeente Molenbeek zo’n 15 miljoen euro nodig voor extra uitgaven. "We konden kiezen tussen zo’n driehonderd mensen ontslaan of meer belasting heffen," legt Molenbeeks schepen Jef Van Damme (one.brussels-Vooruit) uit.

"We konden kiezen tussen zo’n driehonderd mensen ontslaan of meer belasting heffen"

Jef Van Damme (one.brussels - Vooruit) Molenbeeks schepen

Premie

De socialistische meerderheidspartijen kozen voor een belasting op onroerende voorheffing om niet alle Molenbekenaars te raken in de portemonnee dankzij de personenbelasting. Zo’n zeventig procent van de eigenaren woont zelf niet in Molenbeek. Via belasting leveren zij toch een bijdrage aan de gemeente. Voor de dertig procent eigenaren die wél in de gemeente woont, is nu een premie voorzien. En meer nog: die premie wordt automatisch toegekend.

In de begroting is ruim twee miljoen vrijgemaakt. In principe zou dat genoeg moeten zijn om de kosten van de stijging van de onroerende voorheffing van 2023 te dekken.

Veel tegenstand

In januari is de stemming over het onderwerp uitgesteld na een rumoerige burgerinterpellatie, waarna gemeenteraadsleden opstapten. Het quorum werd daardoor niet gehaald, waardoor de gemeenteraad geen wettelijk geldige stem kon uitbrengen over het onderwerp.

Opstappen en zo het quorum verbreken is een instrument dat niet oneindig kan worden ingezet om onvrede te uiten, zegt expert publiek recht Thibault Gaudin aan de ULB. Als na drie aaneensluitende gemeenteraden het quorum niet gehaald is, mogen de onderwerpen die de derde keer op de dagorde verschenen, gestemd worden zonder quorum. "Alle gemeenteraadsleden hebben er belang bij om erbij te zijn. Anders kunnen ze niet tegen stemmen," zegt Gaudin.

Maar woensdag 15 februari wordt het quorum gehaald. Er is een interpellatie voorzien voor Molenbekenaars die stellen dat het leven al duur genoeg is en het schepencollege het geld elders moet zoeken. Eerder kregen ze bijstand van verschillende gemeenteraadsleden. Dit keer wordt de begroting van 2023 - inclusief de premie voor huiseigenaars uit Molenbeek - goedgekeurd.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni