Nederlandstalige coalitiepartners blij met hun accenten in akkoord

© PhotoNews

De toekomstige Nederlandstalige coalitiepartners legden woensdag na de voorstelling van het akkoord de nadruk op de programmapunten die ze herkenden in de uiteindelijke tekst van een 120 pagina's, die woensdag nog niet beschikbaar was voor de pers.

Sven Gatz verdedigde de poging van Open Vld om de MR mee in de Brusselse regering te krijgen. "Het is goed dat een politieke familie samen in een regering zit. We hebben dat een aantal keren aan de partners voorgelegd en dinsdag heeft onze partijvoorzitster dat ook nog eens nadrukkelijk gedaan. Maar als men herhaaldelijk een negatief antwoord krijgt, staat men voor een muur", zei hij.

Minister van Meertaligheid

Voor Gatz, die wellicht zijn partijgenoot Guy Vanhengel in de regering zal vervangen, zitten er in het regeerakkoord enkele belangrijke programmapunten van Open Vld. Zo worden de geplande investeringen in de Brusselse metro onverkort voortgezet, wordt verder werk gemaakt van de verlaging van de registratierechten en de ontwikkeling van Brussel als Smart City. Hij was ook tevreden dat de nieuwe regering constructief wil meewerken aan de realisatie van 5G in de hoofdstad.

Gatz verwijst nog naar het globaal Plan Meertaligheid en de aanstelling van een coördinerend minister voor Meertaligheid. "Hierbij zal een onderscheid worden gemaakt tussen de promotie van de meertaligheid in het onderwijs en de meertaligheid in andere sectoren als de beroepsopleiding, de werkvloer, de inburgering of het cultuurbeleid", licht hij toe. Open Vld is ook tevreden dat de eenheid van commando binnen de Brusselse politie versterkt kan worden, stelt Guy Vanhengel.

Staten-generaal

Pascal Smet (one.brussels-sp.a), die wellicht staatssecretaris wordt in de nieuwe ploeg-Vervoort, was opgetogen dat de nieuwe regering 15.000 nieuwe sociale en betaalbare woningen wil realiseren om de druk op de Brusselse woonmarkt wat te verlichten. De vorige minister van Mobiliteit is ook erg tevreden dat zijn mobiliteitsbeleid bevestigd en verdiept wordt.

Daarnaast ziet hij met de staten-generaal van gewest en gemeenten een belangrijk programmapunt van zijn stadslijst gerealiseerd. De staten-generaal moet de Brusselse instellingen en structuren vereenvoudigen en harmoniseren. Voorts worden de geldstromen van de gewesten naar de gemeenten in kaart gebracht. Ook belangrijk voor Smet is dat de Brusselse regering werk wilt maken van één loket voor de burger, waar hij of zij terecht kan voor materies die zowel tot de gewestelijke als de gemeentelijke bevoegdheid horen.

Schone lucht en veilig verkeer

Elke Van den Brandt, die als Nederlandstalige formateur normaal gezien de Groen-minister in de regering wordt, herinnerde eraan dat haar partij campagne gevoerd had rond schone lucht, veilig verkeer en de strijd tegen armoede. En die thema's vindt ze in het regeerakkoord terug.

Zo kiest de regering voor een andere mobiliteit, waardoor de Brusselaars gezondere lucht zullen inademen en het verkeer veiliger kan worden. Voor de armoedebestrijding verwees ze naar de inspanningen voor betaalbaar wonen, die in het akkoord staan.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees ook

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?