Nederlandstalige en Franstalige cultuurdienst worden één in Elsene

© Groen
| Schepen van Cultuur, Els Gossé (Groen).

In Elsene werken de Nederlandstalige- en Franstalige cultuurdienst sinds kort samen. Een primeur in Brussel, zegt schepen van Nederlandstalige Cultuur Els Gossé (Groen), die samen met haar Franstalige collega Ken Ndiaye (Ecolo) de ambitie heeft om op termijn een volledig tweetalig cultuuraanbod neer te zetten in de gemeente.

Om dat te kunnen doen koos, de gemeente ervoor om als één team samen te werken aan één cultuuraanbod. Elsene is volgens Gossé de eerste Brusselse gemeente die dat doet. Door de samenwerking is het cultuuraanbod "meer afgestemd op alle inwoners van Elsene, Nederlands- en Franstalig, wat de hele gemeenschap ten goede komt," klinkt het bij schepen Gossé.

De diensten samenzetten brengt voordelen met zich mee. In de eerste plaats nemen de diensten elkaars sterktes over, redeneert Gossé. De Franstalige dienst is goed in programmatie, de Nederlandse dienst goed in netwerken. De twee samen zouden meer Nederlandstalige cultuur kunnen programmeren, en beter netwerken tussen Frans- en Nederlandstalige cultuurverenigingen. Door de samenvoeging verdwijnen er geen banen, maar de schaalvergroting maakt wel dat de diensten efficiënter kunnen werken, zegt Gossé.

Drietalig

De gemeente gaat verder dan alleen op een Frans- en Nederlandstalig publiek te mikken, maar houdt ook de vele expats en studenten in het achterhoofd. Ongeveer de helft van de 87.000 Elsenaren komt immers van buiten België. Daarom is ook een drietalige communicatiemedewerker aangeworven. Die zal een drietalige website op poten zetten die dé referentie moeten worden voor culturele informatie over Elsene. Ook komt er een drietalige persoon die verantwoordelijk is voor het nog op te zetten artiestenateliers van de gemeente Elsene.

De Nederlandstalige programmatie gaat niet verdwijnen, verzekert Gossé. "Dat is zeker niet de bedoeling. Maar we grijpen deze kans wel aan om het cultuurbeleid moderner te maken en aan te passen aan de meertalige kosmopolitische context van vandaag. We willen Nederlandstaligen ook van het Franstalige aanbod laten proeven en vice versa." Het is een werk van lange adem, maar op termijn mikt Gossé op een volledig tweetalige output, in het theater bijvoorbeeld.

De samenwerking tussen de twee cultuurdiensten is het resultaat van een reeks gesprekken met burgers, verenigingen en professionele organisaties over cultuurbeleving in de stad die afgelopen zomer startten. Uit die gesprekken bleek dat bruggen bouwen tussen de verschillende gemeenschappen erg belangrijk is. Schepenen Gossé en Ndiaye beslisten daarop dit ook door te voeren in hun eigen werking.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?