Nieuw systeem voor Brusselse kinderbijslag neemt voorlaatste horde

© PhotoNews
| Het Brussels Parlement.

De commissie Sociale Zaken van het Brussels parlement heeft woensdag het nieuwe systeem van kinderbijslag, dat vanaf 1 januari 2020 ingevoerd wordt in het Brussels Gewest, goedgekeurd. De meerderheid stemde voor, groenen en MR onthielden zich.

Volgens de nieuwe regeling krijgt krijgt elk nieuwgeboren kind vanaf 2020 een basisbedrag van 150 euro per maand. Dat bedrag wordt aangepast aan de situatie van de gezinnen. Zij worden onderverdeeld in drie categorieën op basis van hun inkomen op jaarbasis.

Gezinnen met een inkomen minder dan 31.000 euro krijgen de grootste toeslag, 3 op 5 Brusselse gezinnen verkeert in deze situatie. Voor eenoudergezinnen in deze categorie wordt nog eens een extra inspanning gedaan. Maar ook gezinnen met een jaarlijks inkomen tussen 31.000 en 45.000 euro kunnen op een (kleiner) supplement rekenen.

Bestaande gezinnen die onder het oude systeem vallen gaan er bovendien niet op achteruit. Vanaf 2020 kan elk kind rekenen op 140 euro, vanaf 2026 valt iedereen onder de 150€-regeling.

Amendement

Het oorspronkelijke ontwerp van ordonnantie werd op één punt geamendeerd. Dat gebeurde nadat Alain Maron (Ecolo) opgemerkt had dat de tekst voorzag dat de kinderbijslag kon worden ingehouden voor spijbelende kinderen.

Minister Céline Fremault (CDH) wees erop dat die mogelijkheid ook voorzien was in het federaal model, maar stemde toch in met het amendement van Maron, dat unaniem werd aangenomen.

'Weinig impact op kinderarmoede'

De groenen onthielden zich omdat het nieuwe systeem volgens hen te weinig impact zal hebben op kinderarmoede. "De regering heeft zelf een studie besteld bij het Brussels Studies Institute. Daar staat in dat het nieuwe systeem geen significante impact zal hebben op kinderarmoede," aldus Arnaud Verstraete (Groen) aan BRUZZ.

"Wij hebben twee jaar geleden zelf een voorstel gedaan om dat knelpunt aan te pakken, door een lager basisbedrag te hanteren en het bedrag te berekenen op basis van het gezinsinkomen, maar daar wilde de regering dus niet op ingaan."

'Nataliteitspolitiek'

Daarnaast vinden zowel de groenen als de Franstalige liberalen het problematisch dat de sociale toeslag, een extra bedrag waar kinderen uit gezinnen met een lager inkomen recht op hebben, stijgt naarmate er meer kinderen zijn. "Dat is nog altijd een oude vorm van nataliteitspolitiek," aldus Viviane Teitelbaum (MR). "Bovendien hebben gezinnen met maar één kind geen recht op die sociale toeslag, maar armoede bestaat ook in gezinnen met maar één kind."

De MR is het ook niet eens met de geplande overgangsperiode. "Tijdens die periode krijgen de gezinnen die nu al kinderen hebben 140 euro in plaats van 150 euro, dat bedrag zou gelijk moeten zijn," aldus Teitelbaum nog.

N-VA, PVDA-PTB en Vlaams Belang hebben geen stemrecht in de commissie. Het voorstel moet nu naar de plenaire vergadering, waar die partijen wel stemrecht hebben.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?