Oprichting Centrum voor Cyberveiligheid goedgekeurd

computer.jpg
© Ivan Dervisevic
| Cybercriminaliteit is één van de tien prioriteiten van het Brussels Veiligheids- en Preventieplan.
© Ivan Dervisevic
| Cybercriminaliteit is één van de tien prioriteiten van het Brussels Veiligheids- en Preventieplan.

De Brusselse regering heeft donderdag ingestemd met de oprichting van een gewestelijk Centrum voor Cyberveiligheid. Voor het centrum, dat wordt ondergebracht in de lokalen van de Brusselse Computer Crime Unit, wordt een budget van één miljoen uitgetrokken.

Cybercriminaliteit maakt vandaag de dag integraal deel uit van de risico's van ons dagelijks bestaan en vergt daarom steeds meer aandacht van de autoriteiten. Het is ook één van de tien prioriteiten van het Globaal Veiligheids- en Preventieplan dat de Brusselse regering op 2 februari 2017 goedkeurde.

Het nut van een dergelijk centrum bleek bij de incidenten in november en december 2017 in Brussel waarbij de nieuwe communicatiemiddelen aangewend werden om op te roepen tot samenscholing en geweld. De organisatie van internationale topontmoetingen (Europese en NAVO-meetings), feestelijke of recreatieve evenementen, protestacties of de aanstaande verkiezingen vormen voor de Brusselse regering stuk voor stuk evenementen die een verhoogde staat van paraatheid van onze bestuurlijke en gerechtelijke overheden vergen en dit in het bijzonder wat het toezicht op de sociale netwerken betreft.

Het gewestelijk centrum voor cyberveiligheid moet investeringen en competenties bundelen en de monitoringinspanningen van de partnerdiensten onderling delen. Voorts zal het centrum de verschillende bevoegde diensten in het Brussels gewest ondersteunen bij de van sensibilisering, opleiding en interventie, de samenwerking tussen de politiediensten in de strijd tegen cybercriminaliteit versterken, en de informatiepositie van de overheden en diensten verbeteren bij het beheer van crisissituaties, vermits het centrum het geïntegreerde communicatie- en crisiscentrum in real time van informatie zal voorzien.

Het gewestelijk "centrum voor cyberveiligheid" wordt ondergebracht in de lokalen van de Regional Computer Crime Unit van de Federale Gerechtelijke Politie van Brussel. De 6 plaatselijke politiezones, de directie van de arrondissementscoördinatie van de federale politie en de federale gerechtelijke politie van het arrondissement zullen erbij betrokken worden en erin vertegenwoordigd zijn.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?