Parlement sluit, regering krijgt volmachten

Bekijk ook de afspeellijst: donderdag 19 maart 2020
Updated: 19-03-2020 - 15:22

Het Brussels parlement sluit vanaf morgen de deuren. De regering Vervoort III zal tijdelijk met volmachten werken.

De Brusselse regering heeft begin deze week gevraagd om met volmachten te kunnen werken. Daardoor kan ze beleid voeren, los van het parlement. Het moet de regering Vervoort III in staat stellen om snel en adequaat te kunnen reageren in deze uitzonderlijke crisistijd.

Dat het Brussels parlement volmachten geeft aan de regering is een primeur in de geschiedenis van het Brussels gewest. Maar de beslissing is gerechtvaardigd. Dat zegt Elke Van Den Brandt (Groen), vice-minister-president in de Brusselse regering. “Als de wetsaanpassingen allemaal door het parlement moeten gebeuren, zouden we hopeloos veel tijd verliezen. Daarom willen we, onder strikte voorwaarden natuurlijk, beslissingen buiten het parlement kunnen nemen.”

Het voorstel van ordonnantie werd vandaag in het parlement goedgekeurd. Het gaat uit van parlementsvoorzitter Rachid Madrane (PS) en vice-voorzitter Guy Vanhengel (Open VLD). Het krijgt ruime steun vanuit meerderheid en oppositie. Ook de oppositiepartijen MR, CDH, CD&V en N-VA hebben voorgestemd. PVDA en Agora onthielden zich.

(Tekst loopt verder onder video)

In Brussel stemde de N-VA vandaag wel voor de volmachtenregering. We skypten erover met Brussels N-VA-fractievoorzitster Cieltje Van Achter.

Parlement sluit

De nieuwe ordonnantie laat toe dat de regering en het GGC-college maatregelen nemen om de Coronacrisis te bestrijden. De ordonnantie geeft een niet-exhaustieve lijst van domeinen waarin de regering kan optreden: het aanpakken van socio-economische gevolgen van de pandemie, maatregelen in verband met preventie en veiligheid op het gewestelijk grondgebied, dringende gezondheidsmaatregelen, maatregelen op vlak van openbaar ambt. De regering kan ook beslissen om burgerlijke en strafrechtelijke boetes uit te vaardigen.

Als het parlement niet langer in staat is om te vergaderen, kan de regering en het GGC-college ook andere dringende beslissingen nemen buiten het parlement om. Dat is vanaf morgen het geval. Voorzitter Rachid Madrane (PS) heeft immers beslist dat het parlement tot minstens 5 april niet meer zal samenkomen.

Parlementslid Cieltje Van Achter (N-VA) roept de regering wel op tot transparantie. Niet enkel het bureau, zoals voorzien in de ordonnantie, maar alle parlementsleden moeten volgens haar op de hoogte gehouden worden en ook de achterliggende documenten ter beschikking krijgen. De regering moet volgens haar ook wekelijks verslag uitbrengen aan het parlement over hoe ze haar volmachten gebruikt heeft. In zijn repliek antwoordde minister-president Rudi Vervoort (PS) dat dit moeilijk ligt omdat het Uitgebreid Bureau, waar alle erkende fracties in zetelen, geen wettelijk gekend orgaan is.

Volmachten in tijd beperkt

De volmachten worden in de tijd beperkt. Ze gelden voor drie maand, een keer verlengbaar. Alle regeringsbeslissingen zullen zes maand nadat ze genomen zijn bevestigd moeten worden in het parlement.

Het Brussels parlement is niet het enige parlement dat volmachten toekent aan de uitvoerende macht. Het Federale en het Waals parlement deden dat eerder al.

Het Vlaams parlement blijft voorlopig doorvergaderen. Er is wekelijks een plenaire vergadering met als terugkerend agendapunt de opvolging van de coronacrisis. De zittingen worden in aangepaste vorm met maximaal 16 leden georganiseerd.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?