Partijen Halle-Vilvoorde eisen meer middelen voor aanpak problemen in regio

© BRUZZ
| Maggie De Block stelde een structurele oplossing via het Gemeentefonds te verkiezen.

De politieke partijen actief in Halle-Vilvoorde beklemtoonden woensdagavond tijdens een debat op RINGtv de nood aan meer financiële middelen. Onder meer voor onderwijs om de kennis van het Nederlands te vergroten. Maggie De Block (Open Vld) stelde een structurele oplossing via het Gemeentefonds te verkiezen boven de oprichting van een Vlaams Randfonds waarvoor de N-VA (Nadia Sminate) pleitte.

Eerder pleitte ook Ben Weyts (N-VA), als Vlaams minister bevoegd voor de Vlaamse Rand, voor de oprichting van een Vlaams Randfonds om te vermijden dat er telkens voor middelen "gebedeld" moet worden bij andere ministers.

De Block stelde evenwel een structurele oplossing via het Gemeentefonds te verkiezen door Halle-Vilvoorde te laten erkennen als centrumregio. "We hebben een goed werkend Gemeentefonds. De oprichting van een nieuwe structuur is daarom niet nodig", klonk het.

Michel Doomst (CD&V) beaamde net als An Moerenhout (Groen) dat de burgemeesters van Halle-Vilvoorde al jaren vragende partij zijn om net als de kustregio via de erkenning als centrumregio een voorafname te kunnen bekomen van de middelen uit het Gemeentefonds.

Gebrekkige kennis van het Nederlands

Een van de problemen waarmee de regio kampt, is de hoge graad van anderstaligheid. Iedereen was het erover eens dat er meer middelen nodig zijn voor onderwijs, aangezien één op de drie kinderen in Halle-Vilvoorde thuis geen Nederlands spreekt. Moerenhout verweet N-VA-minister Homans bespaard te hebben op het Agentschap Inburgering en Integratie, dat Nederlandse lessen aan volwassenen coördineert, wat ontkend werd door Sminate volgens wie het budget steeg van 34 tot 42 miljoen euro.

Moerenhout uitte ook felle kritiek op de verplichting die Homans bewoners van sociale woningen oplegt om binnen de twee jaar het bewijs te leveren Nederlands te kennen. "Voor analfabeten is dat binnen die termijn niet mogelijk", aldus Moerenhout. Michel Doomst pleitte ervoor om veel meer dan nu het geval is van onderuit, bijvoorbeeld via sport en cultuur, het aanleren van de Nederlandse taal te stimuleren.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

--- OPROEP. Reageer jij soms op online nieuwsartikels of wil je het wel eens proberen? Doe mee aan het RHETORIC-onderzoek en maak kans op een waardebon. Meer info en inschrijven

 

Lees ook

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?