opvangcentrum Klein Kasteeltje Fedasil vluchtelingen asielzoekers migranten transmigranten Negende Linielaan 27

| Het Klein Kasteeltje, opvangcentrum van Fedasil, het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers.

Asielaanvragen met 19 procent gestegen in 2018

VT
© BRUZZ - Belga
10/01/2019

Het totale aantal asielaanvragen is in heel 2018 met 19 procent gestegen ten opzichte van 2017. Dat blijkt uit cijfers van minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld). Het gaat vooral om Syriërs, Palestijnen, Afghanen en Irakezen.

Over het hele jaar 2018 waren er 23.443 aanvragen. Dat is een stijging met 19 procent ten opzichte van 2017. De stijging van het aantal aanvragen in 2018 liet zich vooral optekenen in de tweede helft van het jaar. Hierdoor kwam het opvangnetwerk onder zware druk te staan.

Intussen hebben echter alle aanvragers opvang gekregen, in afwachting van de beoordeling van hun asielaanvraag. “Dankzij het puike werk van alle betrokkenen zijn de wachtrijen aan het Klein Kasteeltje van de baan,” zegt De Block.

Het grootste aantal aanvragen kwam van mensen uit Syrië (3.702), Palestina (2.468), Afghanistan (2.030) en Irak (1.758).

In december daalde het aantal asielaanvragen dan weer met 35 procent in vergelijking met november. Met 1.253 mensen die een verzoek tot internationale bescherming hebben ingediend, gaat het zelfs om het laagste aantal voor een decembermaand sinds 2008, zegt het kabinet-De Block.

Palestina

Sinds de zomer van vorig jaar is er een stijgend aantal aanvragen van mensen uit Palestina. Begin december heeft het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) zijn richtlijnen aangepast en krijgen deze mensen niet automatisch meer een erkenning. Minister De Block heeft bij haar aantreden daarom aan het CGVS gevraagd om na te gaan of reeds erkende vluchtelingen uit Gaza hun status kan worden ingetrokken.

Tenslotte wordt werk gemaakt van een ontradingscampagne ten aanzien van Palestina, aldus De Block.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel, Samenleving, Politiek, asiel, vluchtelingen, Maggie De Block

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni