© Belga | Peter Van Rompuy in het Vlaams parlement

Peter Van Rompuy wil EU-lidmaatschap in Grondwet verankeren

© Belga
20/02/2022

Vlaams fractievoorzitter en Senator Peter Van Rompuy (CD&V) wil het Belgische lidmaatschap van de Europese Unie (EU) in de Grondwet verankeren. Daartoe dient hij in de Senaat een wetsvoorstel in, kondigt hij zondag aan.

"Er is de dreigende inval van Rusland in Oekraïne, de pijnlijke gevolgen van klimaatopwarming en de toenemende migratiedruk. Deze grensoverschrijdende uitdagingen kunnen we enkel samen aanpakken. Hier is het antwoord niet minder, maar net meer Europa," stelt Peter Van Rompuy (CD&V).

"We moeten daarom te allen tijde vermijden dat er te lichtzinnig wordt omgesprongen met het lidmaatschap van de EU. In het Verenigd Koninkrijk blijft men immers worstelen met de pijnlijke gevolgen van de brexit en daar moeten alle burgers de economische gevolgen van dragen. Daarom stel ik voor om het Belgisch lidmaatschap van de EU in de Grondwet te verankeren," verduidelijkt Van Rompuy.

Het verankeren van het EU-lidmaatschap in de Grondwet zou tot gevolg hebben dat België de EU niet kan verlaten zonder een tweederdemeerderheid in het parlement, en dus niet met 51,9 procent tegen 48,1 procent zoals bij het brexit-referendum, vult de CD&V'er aan.

EU-exit nu mogelijk bij gewone meerderheid

Van Rompuy herinnert eraan dat toen België in 1951 lid werd van de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal (EGKS) deze beslissing nog genomen werd door de regering. Het EGKS-verdrag - evenals het latere EG- en EU-verdrag - werden door een ruime meerderheid in het parlement bekrachtigd.

België kan evenwel bij gewone meerderheid beslissen om terug uit de EU te stappen. Omdat de impact van een eventuele 'exit' dermate ingrijpend is voor de toekomst van de hele bevolking, stelt Van Rompuy voor om een zin toe te voegen aan artikel 34 van de Grondwet, namelijk "België is lid van de Europese Unie" .

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie