| De vakbonden betogen tegen het plan van Van Quickenborne om het recht op betogen te beperken.

Raad van State valt over grens van honderd aanwezigen in 'betogingsverbod'

© Belga
07/10/2023

De Raad van State stelt in haar advies bij het 'betogingsverbod' dat de regeling niet als onevenredig kan worden beschouwd. De Raad valt wel over de harde grens van honderd aanwezigen.

De vakbonden ABVV, ACV en ACLVB hebben donderdag samen met ngo's zoals Amnesty International, Greenpeace en de Liga voor Mensenrechten actie gevoerd tegen het wetsontwerp van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne dat een gerechtelijk betogingsverbod invoert. Het wetsontwerp geeft rechters de mogelijkheid om een betogingsverbod op te leggen als bijkomstige strafmaat voor relschoppers en amokmakers.

'Niet onevenredig'

Volgens de Raad van State is het wetsontwerp niet onevenredig. In het ontwerp is echter voorzien dat de maatregel enkel kan worden opgelegd voor wie amok maakt in een manifestatie met honderd betogers of meer. Dat vormt een probleem voor het gelijkheidsbeginsel, stelt de Raad van State.

De Raad wijst erop dat het aantal deelnemers moeilijk met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld. "Het is bekend dat het precieze aantal deelnemers van een protestbijeenkomst moeilijk te bepalen is, dat de inschattingen ervan sterk uiteen kunnen lopen en dat het aantal deelnemers geen statisch gegeven is", valt te lezen in het advies. "Het gekozen criterium is te onzeker om er de geschetste gevolgen inzake strafrechtelijke bestraffing aan te verbinden."

Het recht op staking wordt volgens de Raad niet geschonden. "Het ontworpen artikel 34sexies, zesde lid, Sw. bepaalt dat het verbod om deel te nemen aan een protestbijeenkomst geen aanleiding kan geven tot een stakingsverbod. Aangezien een staking geen protestbijeenkomst is, is het niet nodig dit uitdrukkelijk te bepalen."

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni