Raad van State vernietigt verhoogde vreemdelingentaks van Theo Francken

© Bart Dewaele
| Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA).

De Raad van State heeft het koninklijk besluit van 16 februari 2015 van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) over de hoogte van de retributie die vreemdelingen verschuldigd zijn om de kosten van hun aanvraag voor een verblijfsvergunning te dekken, vernietigd. Voor de Raad van State moet het bedrag van een retributie in een redelijke verhouding staan tot de kostprijs van de geleverde diensten.

De regering heeft niet aangetoond dat ze zich baseerde op "correcte en pertinente informatie" om de kost te betalen van de dienst waarvoor een retributie gevraagd wordt, vindt de Raad.

De zaak was in april 2015 aangespannen door een aantal organisaties die rond mensenrechten en asielzoekers werken, zoals de Franstalige Liga voor de Mensenrechten, de vluchtelingenorganisatie Ciré en de MRAX (Mouvement contre le Racisme, l'Antisémitisme et la Xénophobie).

In februari 2018 had het Grondwettelijk Hof het principe van de retributie, ingevoerd via de programmawet van 19 december 2014, wel bevestigd. Er sneuvelde toen slechts één artikel van de wet. Begin 2015 verhoogde staatssecretaris Theo Francken de bedragen gevoelig tot 215 euro. Hij sprak van een "billijke vergoeding voor de administratieve kosten die voortvloeien uit de behandeling van zijn of haar dossier" en hoopte op een ontradend effect dat met name het aantal oneigenlijke regularisatieaanvragen moest doen dalen. "Mensen die geen aanspraak maken op deze procedure zullen twee keer nadenken vooraleer deze aan te vatten", zei hij destijds.

In maart 2017 trok de regering de bedragen nog verder op tot 350 euro. "Een nieuwe berekening toonde aan dat die onkosten te laag waren ingeschat. Met deze verhoging komen we beter tegemoet aan de werkelijke onkosten. Voor wat hoort wat, ook voor de vreemdeling", argumenteerde Francken toen.

En de voormalige staatssecretaris van Asiel en Migratie is het nu ook helemaal niet eens met het arrest van de Raad van State. Hij vindt de huidige retributie van 350 euro "nog veel te weinig", blijkt uit zijn reactie op Twitter. "De stortvloed aan verblijfsaanvragen van pro deo advocaten en andere handelaars in ijdele hoop moest dringend aangepakt worden. Maar er is nog zo veel werk. Totaal verkeerd signaal", vindt de N-VA'er.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees ook

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?