Senaat geeft Brussels parlement uitstel voor oplossing decumul

© Jef Van de Veire - BRUZZ
| Een tweede stemming over de decumul in het Brussels parlement zit er niet meteen aan te komen.

De Senaat heeft zijn advies over het Vlaams-Brusselse belangenconlict rond de Brusselse decumul uitgesteld. Het wil Brussels parlementsvoorzitter Charles Picqué (PS) de kans geven om een ander decumulvoorstel uit te werken. Op 30 november komt het gezelschap opnieuw bijeen om tot een beslissing te komen.

Even terug naar 8 juni van dit jaar. Het Brussels parlement stemde toen over een voorstel van ordonnantie dat een volledige decumul inhoudt voor het Brussels gewest. Dat verbiedt parlementsleden in de hoofdstad hun mandaat te combineren met bijvoorbeeld een functie als schepen of burgemeester.

Van Vlaams parlement tot Senaat

Maar de tekst vond in het Brussels parlement geen meerderheid aan Nederlandstalige kant. Zo stemden elf (Open VLD, N-VA, CD&V en Vlaams Belang) van de zeventien leden tegen. Het Vlaams parlement vaardigde daarop zelfs een belangenconflict uit, in zijn hoedanigheid als gemeenschap.

karl_vanlouwe_c_gr.jpg
© GR
| Karl Vanlouwe, Vlaams parlementslid (N-VA) en deelstaatsenator verzet zich met hand en tand tegen de goedkeuring van de decumul op deze manier.

Op die manier wilde het vermijden dat het tot een tweede stemming in het Brusselse parlement zou komen. In dat geval is een dubbele meerderheid, aan zowel Nederlandstalige als Franstalige zijde, niet langer noodzakelijk door het anti-blokkeringsprincipe.

Door het belangenconflict kregen het Vlaamse en het Brusselse parlement 60 dagen tijd om te onderhandelen over een aanvaardbaar voorstel. Die gesprekken draaiden op niets uit. De decumul werd over het zomerreces getild, waarna de problematiek op het bord van de Senaat kwam. Die kreeg, parlementair verlof niet meegeteld, nog eens 30 dagen tijd om zich over het voorstel te buigen en tot een werkbare oplossing te komen.

Uitstel tot 30 november...

Die termijn liep vandaag af, maar vooralsnog zonder resultaat. De commissie stelt zijn beslissing uit tot 30 november. “Op de vorige bijeenkomst verkondigde Charles Piqué (PS) dat de decumul zoals die nu op tafel ligt ook anders kan", zegt Vlaams parlementslid Karl Vanlouwe aan BRUZZ en wordt telefonisch bevestigd door collega-senator Annemie Maes (Groen).

"Hij deed dat in naam van het Brussels parlement", zegt Vanlouwe. "Wij hadden gehoopt daar vandaag meer over te horen, maar dat gebeurde niet. Daarom is besloten om op 30 november opnieuw samen te komen zodat Picqué meer tijd krijgt om zijn idee over de decumul verder uit te werken."

Als er ook dan geen oplossing uit de bus komt, schuift de zaak door naar het Overlegcomité dat bestaat uit vertegenwoordigers van de drie gewesten en gemeenschappen. Dat krijgt op zijn beurt nog eens 30 dagen om tot een vergelijk komen. Wanneer ook dat niets oplevert, kan het tot een tweede stemming over het voorstel komen in het Brussels parlement.

...is gelijk aan afstel?

Maar die piste lijkt onwaarschijnlijk, want het Vlaams parlement kan altijd nog een tweede belangenconflict indienen. Deze keer dan in zijn rol als gewest. In dat geval is het terug naar af en begint de decumulcarrousel van voor af aan. Dit scenario zorgt er ook voor dat de decumul zo goed als zeker pas na de gewestverkiezingen van mei weer op de agenda komt.

Als het toch tot een tweede stemming komt, kunnen partijen nadat het voorstel is aangenomen ook altijd nog naar het Grondwettelijk Hof stappen. En die kans is niet gering. “We moeten voorkomen dat deze manier van besluitvorming aanvaard wordt. Dat zou onvermijdelijk een precedent scheppen en de positie van de Nederlandstalige Brusselaar verzwakken”, alsnog Vanlouwe.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?