Freddy Neyts diende klacht in

'Spookleden' verdelen Open VLD-afdeling Brussel-Stad

SD
© BRUZZ
07/03/2023
Updated: 07/03/2023 16.44u

Het botert niet binnen de Open VLD-afdeling van de Stad Brussel. De voorzitter van de lokale afdeling Freddy Neyts heeft enkele maanden geleden een klacht ingediend bij het nationale partijbestuur omdat andere bestuursleden ‘spookleden’ zouden hebben toegevoegd om zo de interne bestuursverkiezingen te beïnvloeden. De zaak werd voorgelegd bij de nationale partij, maar die volgde de beweringen van Neyts niet.

Uit een klachtbrief die BRUZZ kon inkijken, blijkt dat de voorzitter van Open VLD voor Stad Brussel Freddy Neyts in juli een klacht heeft ingediend bij het nationale partijbestuur om onderzoek te doen naar een groep nieuwe leden bij de lokale afdeling. Meer specifiek werd de klacht verstuurd naar de statutaire commissie van de partij, een intern partijorgaan dat waakt over de toepassing van de partijstatuten.

Het gaat om ledenlijsten die werden aangereikt door andere Open VLD-bestuursleden van Stad Brussel, Frédéric Masil en Frederik Ceulemans, die "vele vragen en bedenkingen" zouden oproepen. Zo zouden er op het laatste nippertje voor een interne bestuursverkiezing 'spookleden' zijn toegevoegd – een term die overigens niet in de officiële klachtbrief voorkomt, maar wel door een ander Open VLD-lid wordt geopperd.

'Poging tot vijandige overname'

Hoe het begon: toen de voorzitter in de zomer de interne bestuursverkiezingen van september wilde organiseren, en het aantal leden vergeleek met het aantal betalingen zou daaruit blijken dat een tachtigtal leden niet betaald had. Van hen zouden 43 leden overigens niet in de Stad Brussel wonen.

Het lidgeld van een vijftigtal van die nieuwe leden zou volgens Neyts via slechts vijf rekeningnummers van andere bestuursleden zijn binnengekomen, wat de voorzitter blijkbaar verdacht vond. Ook zouden enkele betalingen via het gewest zijn geregeld, terwijl dat volgens de partijstatuten rechtstreeks naar de lokale afdeling zelf zou moeten gebeuren of via de nationale partij, blijkt uit de klachtbrief.

Op 1 juli zou de lokale afdeling dan toch een betaling hebben gekregen voor het lidgeld van de nieuwe leden. Aangezien de deadline voor het afsluiten van de lijst van stemgerechtigde leden voor de bestuursverkiezingen van september op 30 juni afliep, beschouwde Neyts de zaak nu als "een poging tot vijandige overname van het bestuur van onze afdeling".

“Zelfs als er bij een aantal van deze nieuwe leden geen overtreding van de statuten zou worden vastgesteld, dan nog is dergelijke operatie flagrant tegen de hedendaagse gewoontes en de deontologie van de partij,” klinkt het in de interne klachtbrief.

'Onjuist'

Na onderzoek heeft de statutaire commissie van de nationale partij uiteindelijk een tiental leden geschrapt en een beslissing genomen. De officiële beslissing is buiten de partij niet gekend, maar het is duidelijk dat die de beweringen van Neyts niet volgde.

En daar heeft Neyts het niet bij gelaten. Hij nam een advocaat in de arm en vroeg in oktober “de heropening van de debatten voor de statutaire commissie”. Ook is er een verzoek om Masil en Ceulemans "wegens onbekwaamheid en manipulatie te verbieden" nog een bestuursfunctie uit te oefenen.

Zowel Freddy Neyts als partijvoorzitter Egbert Lachaert wenste geen commentaar te geven over de zaak.

Binnen de Open VLD-afdeling Stad Brussel klinkt het dat ze de zaak “intern willen houden”. “We betreuren het natuurlijk wel dat onjuistheden worden rondgestrooid die de partij en de afdeling schaden,” aldus een Open VLD-bestuurslid, dat niet bij naam genoemd wilde worden.

Machtsstrijd

Op de achtergrond speelt mogelijk een al jaren aanslepend conflict tussen Vlaams Parlementslid en Brussels gemeenteraadslid Els Ampe enerzijds en de gewestelijke Open VLD met Sven Gatz en Guy Vanhengel anderzijds. Freddy Neyts staat dicht bij Ampe, terwijl Frederik Ceulemans vorig jaar door Gatz werd naar voorgeschoven als jonge belofte in Brussel-Stad. De ledenkwestie zou dan passen in een machtsstrijd om de controle over de lokale afdeling.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni