Verstraeten verpakt zijn kritiek op Maron in 'een zoetzuur mopje'

© Belgaimage
| Alain Maron (Ecolo), sinds 18 juli 2019 Brussels minister van Milieu, Klimaat, Sociale Integratie, Gezondheid, Energie, Water, Netheid en de Haven van Brussel.

Brussels volksvertegenwoordiger Gilles Verstraeten (N-VA) uitte vanmiddag tijdens het vragenuurtje in het Brussels Parlement kritiek op Brussels minister Alain Maron, bevoegd voor Armoedebestrijding en Gezondheid. Daarna overhandigde Verstraeten een T-shirt aan Maron. ‘Een zoetzuur mopje’, zegt Verstraeten daarover.

Verstraeten kaartte vanmiddag cijfers uit een nieuw rapport van perspective.brussels aan. Daaruit blijkt dat de gezondheidscrisis de armoede en sociale ongelijkheid in Brussel heeft versterkt. Bijna een derde van de Brusselaars (31%) leeft van een inkomen dat onder de armoederisicodrempel ligt. Het aantal leefloners blijft toenemen, in 2020 met bijna 12 procent, en de vraag naar voedselhulp steeg volgens de onderzoekers tussen september 2020 en maart 2021 met meer dan de helft. 11 procent van de Brusselaars kan de rekeningen niet op tijd betalen en bijna een op de twee (44%) kan geen onverwachte uitgave doen.

Hij bekritiseerde Marons aanpak, onder andere wat de coronacrisis en armoedebestrijding betreft. “De problemen zijn al jaren bekend en zetten verder door. Binnenkort zitten we drie jaar te wachten op het beleid dat mijnheer Maron zal voeren. Het is stilletjes aan wanstaltig aan het worden”, verduidelijkt Verstraeten later telefonisch aan BRUZZ.

“Er is niet veel tijd op zo’n plenaire vergadering, dus ik ben misschien wat kort door de bocht gegaan bij het aankaarten van de problematiek. Maar de vraag was duidelijk: welk beleid gaat u voeren om het anders aan te pakken? De armoedecijfers exploderen, het aantal daklozen neemt nog steeds toe, er is een ellelange lijst van huishoudens dat op zoek is naar een sociale woning – nog even en we kunnen het niet meer terugdraaien”, vertelt Verstraeten.

fa942af5-88e4-47a8-9f21-e571439cc6a9.jpg
© Twitter Gilles Verstraeten

Alles te bewijzen

Vandaar zijn ‘zoetzure mopje’, zoals Verstraeten het zelf noemt. Hij overhandigde een T-shirt met opschrift ‘Everything to prove’ (Alles te bewijzen, red.) aan Maron. Het is een verwijzing naar het shirt dat Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) van zijn vrouw en dochter kreeg na zijn aftreden waarop ‘Nothing to prove’ (Niets te bewijzen, red.) stond gedrukt.

“Men kan zeggen van minister Beke wat hij wil, maar hij heeft wél een aantal dingen kunnen opsommen die hij verwezenlijkt heeft. Als ik daar het beleid van mijnheer Maron naast leg, dan moet ik mij eerst de vraag stellen: welk beleid? ”

Maron verwees in zijn antwoord naar het Geïntegreerd Welzijns- en Gezondheidsplan dat begin mei in eerste lezing werd goedgekeurd en na advies van verschillende instanties in juli definitief goedgekeurd werd door het Verenigd College. De minister kondigde nog aan dat het armoedeplan van het Brussels Gewest klaar moet zijn tegen het einde van het jaar. “We zitten over de helft van de legislatuur, en het Welzijns- en Gezondheidsplan zal pas tegen het einde van het jaar klaar zijn. Het is kwart over 12, nee, het is 2 uur 30”, zegt Verstraeten daar nog over.

Ook Els Rochette (one.brussels-Vooruit) was scherp voor Maron. “Zij heeft ongeveer dezelfde vragen gesteld en vond duidelijk ook dat mijnheer Maron zijn antwoorden vaag en nietszeggend waren. Onaanvaardbaar dus”, besluit Verstraeten.

Het T-shirt liet Maron achter, zo zegt Verstraeten. "Ik denk dat hij er de humor niet van inziet. Wel, ik ook niet meer."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?