Kanal-Centre Pompidou opent in 2025 in de oude Citroëngarage (archiefbeeld).

Vervoort over Kanal: ‘Kost niet meer dan Tate Modern’

Eva Christiaens
© BRUZZ
13/11/2023

Het toekomstige centrum voor hedendaagse kunst Kanal-Centre Pompidou zal Brussel elk jaar zo’n 38,88 miljoen euro kosten. Dat heeft minister-president Rudi Vervoort (PS) maandag gezegd in het parlement. Al geeft hij toe dat bepaalde kosten nog niet met zekerheid vastliggen.

Deze zomer uitte de financiële inspectie bezorgdheden over de financiële houdbaarheid van het project. Toen was sprake van een jaarlijkse overheidsuitgave tot 44,3 miljoen euro. De inspectie baseerde zich op de vernieuwde beheersovereenkomst van 2024 tot eind 2028, die de regering deze zomer goedkeurde.

Vervoort bracht maandag duidelijkheid in het parlement na vragen van MR en N-VA. Volgens de minister-president ligt de werkelijke kost lager: gemiddeld zo’n 38.887.000 euro per jaar. Vervoort deelde maandag de verschillende subsidiekanalen uit de laatste beheersovereenkomst met het parlement. Het meeste gaat naar Stichting Kanal, die de renovatie, het beheer en onderhoud van de oude Citroëngarage op zich neemt. Ook gaat er geld naar lopende kosten voor de werkzaamheden en naar Centre Pompidou.

19 miljoen voor exploitatie

Kanal krijgt de komende vijf jaar, tussen 2024 en 2028, een jaarlijkse subsidie van Brussel om de uitbating te dekken. In een ‘normaal’ jaar, wanneer het museum volledig open is, bedraagt die subsidie 19 miljoen euro. Dat is voor het eerst het geval in 2026. Nadien volgt de subsidie de indexering.

Daarbovenop komen extra werkingsmiddelen in de aanloop naar de opening in 2025. Het gaat om een eenmalige subsidie van 2 miljoen euro in 2025 en opnieuw in 2026.

“Met 19 miljoen euro per jaar is Kanal een redelijke speler op het Europese toneel”

Rudi Vervoort (PS), minister-president

“In andere musea vallen de exploitatiekosten vaak buiten het beheerscontract,” benadrukte Vervoort over die kosten. Zo wordt Bozar bijvoorbeeld onderhouden door de Regie der Gebouwen, waardoor die kosten “minder zichtbaar” zijn in de subsidiestromen, vindt Vervoort.

Hij vergeleek Kanal niet enkel met Bozar, maar ook met instellingen in het buitenland: “Tate Modern heeft een overheidsbudget van 56,8 miljoen euro. Het Centre Pompidou ontvangt elk jaar 84,2 miljoen euro,” zei hij bij wijze van vergelijking. “Met 19 miljoen euro per jaar is Kanal dan een redelijke speler op het Europese toneel,” vindt hij.

Het is ook de bedoeling dat het museum eigen inkomsten genereert via de ticketverkoop, een winkel, café en (private) evenementen, maar ook via donaties en sponsors. Dat moet alles samen zo’n 15,5 miljoen per jaar opleveren vanaf 2026. “We zijn daar redelijk in gebleven,” zei Vervoort. “We willen dat Kanal een democratisch museum blijft, toegankelijk voor alle doelgroepen.”

Btw onduidelijk

In de geraamde totaalkost van 38,88 miljoen per jaar zit ook de afschrijving van eerder gemaakte kosten verrekend, zoals de werkzaamheden aan de hele site. Daar was in totaal 172 miljoen euro voor uitgetrokken. “Dat budget lijkt op dit moment niet overschreden te worden,” zei Vervoort. Er komt wel nog 13 miljoen euro aan gewestgeld bij om het gebouw als museum in te richten.

Toch blijven bepaalde kosten onduidelijk. Vervoort gaf toe dat de informatica van Kanal via het gewestelijke IT-platform Paradigm geregeld zal worden. “Dat moet nog berekend worden,” zei hij. Ook de btw op alle subsidies is nog ongekend. “Stichting Kanal zal btw kunnen aftrekken van een hele reeks uitgaven, maar het percentage wordt nog besproken met de federale btw-administratie,” aldus Vervoort.

Transparantie

Vervoort besloot met een aanval op de inspectie financiën, die volgens hem onderbemand is, te laat advies gaf en daarin te veel aan “politiek” deed. Waar het verschil vandaan komt met de bedragen die de inspectie deze zomer noemde, werd maandag niet duidelijk. Oppositiepartijen N-VA en MR bleven op hun honger zitten in het parlement en vroegen de volledige beheersovereenkomst in te kijken. “Dit is een prestigeproject op kosten van de belastingbetaler, ongezien in tijden van budgettaire krapte,” zei Mathias Vanden Borre van N-VA. Onder meer de loonkosten bij Stichting Kanal zijn volgens de oppositie te weinig bekend.

Dat is volgens Rudi Vervoort niet juist. “Het management van Kanal krijgt niet meer betaald dan elders,” benadrukte hij. “De vergoedingen zijn transparant en goedgekeurd door de inspectie financiën. Behalve inflatie zijn er ook geen extra kosten opgedoken tijdens de werkzaamheden.” Alles samen kost Kanal volgens Vervoort “maar” 0,5 procent van de totale Brusselse uitgaven. “Terwijl het een echte impact zal hebben op onze stad,” besloot hij.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni