VGC krijgt meer Vlaams geld door nieuw Brusseldecreet

© Alexander Meeus
| Sven Gatz (Open VLD), Vlaams minister van Brussel

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), die zich vooral bezighoudt met onderwijs, welzijn en cultuur in Brussel, krijgt vanaf 2020 jaarlijks zo’n 1,3 miljoen euro extra van Vlaanderen. Dat staat in het vernieuwde Brusseldecreet dat op de Vlaamse 'superministerraad' werd goedgekeurd.

De vernieuwing van het Brusseldecreet is er niet zonder slag of stoot gekomen. Het plan ligt al sinds 2012 op tafel, en Vlaams minister van Brussel Sven Gatz (Open VLD) had in 2016 aangekondigd dat het er tegen de zomer van 2017 zou zijn. “Er zijn heel veel gesprekken en voorbereidende werken aan vooraf gegaan. Ik dacht inderdaad dat het vroeger klaar zou zijn”, vertelt minister Gatz aan BRUZZ.

Nu is het decreet klaar. Concreet zijn er twee belangrijke veranderingen. De eerste gaat over de financiering van de VGC, de tweede over de manier waarop de Vlaamse regering en de VGC met elkaar communiceren.

Overheveling middelen en indexering

Nieuw is dat de middelen voor de decreten lokaal cultuur-, jeugd- en sportbeleid, Stedenfonds en kinderarmoedebeleid overgeheveld worden naar de VGC. “In Vlaanderen droeg de Vlaamse regering deze middelen al in 2016 over aan het Gemeentefonds, en nu gebeurt hetzelfde dus in Brussel,” legt Gatz uit. Het gaat om 24,3 miljoen euro.

De totale dotatie, zo’n 50 miljoen euro, zal vanaf 2020 met een groeivoet van 3,5% worden geïndexeerd. Op basis van de begrotingscijfers 2018 krijgt de VGC zo jaarlijks minstens zo’n 1,3 miljoen euro extra.

Ten tweede is het de bedoeling om de coördinatie tussen Vlaanderen en de VGC te versterken. Zo komt er een strategisch meerjarenplan. “Daarin kunnen we de gezamenlijke doelstellingen op elkaar afstemmen,” aldus Gatz.

'Meer slagkracht en verantwoordingsplicht'

Vlaams parlementslid Karl Vanlouwe (N-VA) reageert tevreden op het nieuwe decreet. Vooral de versterkte samenwerking is volgens hem een goede zaak.

"Dit geeft de VGC meer slagkracht, maar tegelijk ook meer verantwoordingsplicht. En dat is goed, want geen verantwoordelijkheid zonder verantwoording. Zo kan de VGC op een efficiëntere manier vorm geven aan het Vlaams beleid in de hoofdstad. De Brusselse Vlamingen en het Nederlandstalig karakter van de hoofdstad kunnen er enkel wel bij varen,” klinkt het.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?