Kinderdagverblijf crèche De Ketjes kinderverzorgster

1 op de 3 Brusselse crèches minder lang open door personeelsgebrek

SVG
© BRUZZ
17/03/2023

Een derde van de Brusselse crèches moest in de periode oktober tot december maatregelen nemen om het personeelstekort op te vangen, zoals verminderde openingsuren of tijdelijke sluitingen. Dat blijkt uit cijfers die Vooruit opvroeg.

De problemen in de Brusselse crèches raken maar niet opgelost. Dat blijkt ook uit verschillende getuigenissen bij BRUZZ. Omdat personeel uitvalt of vertrekt, kampen heel wat crèches met personeelstekort. De problemen slepen al aan sinds september.

En het lijkt er niet op te verbeteren. Crèches vervroegen het sluitingsuur tot bijvoorbeeld 16.30 uur, of verlaten het startuur. Of ze sluiten plots één dag. Ouders krijgen dat soms ook de dag ervoor te horen, wat het heel onvoorspelbaar maakt en problematisch is voor ouders die werken.

In Brussel zijn de problemen het grootst in vergelijking met de vier Vlaamse provincies. Dat blijkt uit cijfers die Vooruit opvroeg voor heel Vlaanderen bij minister Hilde Crevits (CD&V).

Hannelore Goeman: 'Onze cijfers tonen aan hoe acuut het probleem is in Brussel. Ik ken verschillende ouders die de wanhoop nabij zijn.'

20191203 Bsparingen Hannelore Goeman BRUZZ ACTUA 1687

Bij 49 Brusselse crèches (op de 133) is er in de periode oktober tot december een krimp doorgevoerd in de openingsuren (later starten, vroeger stoppen). 25 crèches zijn meerdere dagen na elkaar dicht gegaan in die periode, 8 crèches deden dat op losse dagen. Maar het kan ook zijn dat bepaalde leefgroepen worden beperkt tot een maximaal aantal opvangplaatsen (29 crèches), waardoor ouders ook een alternatief moeten gaan zoeken. Vaak namen de crèches in die periode ook verschillende maatregelen tegelijk.

Bij Vooruit trekken ze aan de alarmbel. Vlaams parlementslid Hannelore Goeman: “Onze cijfers tonen aan hoe acuut het probleem is in Brussel. Ik ken verschillende ouders die de wanhoop nabij zijn. Waar moeten zijn naartoe met hun kinderen als de crèche steeds vaker dagen sluit of minder lang open is? Ook zij moeten met een gerust hart kunnen gaan werken.”

Brussel extra belast

De sector dreigt volgens Vooruit in een neerwaartse spiraal te verzeilen waarbij het niet alleen heel moeilijk is om nieuw personeel te vinden maar ook steeds meer kinderbegeleiders afhaken door de te hoge werkdruk. “Dat probleem laat zich des te meer voelen in Brussel, waar het sowieso al niet makkelijk is om Nederlandstalig personeel te vinden voor de crèches,” aldus nog Goeman.

"We hebben net méér kinderopvang nodig in Brussel, niet minder. Het is belangrijk dat kinderen die thuis geen Nederlands horen zo snel mogelijk in aanraking komen met het Nederlands, zeker als later voor het Nederlandstalig onderwijs kiezen."

Vooruit vindt daarom dat de kindratio (de verhouding tussen het aantal kinderen en kindbegeleiders, nu 1 per 8 of 9 kinderen, SVG) dringend naar beneden moet, zodat de werkdruk verlaagt en het beroep van kinderverzorger aantrekkelijker wordt. Pas dan zal het personeelstekort opgelost geraken.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni