300.000 euro voor vrijetijdsbesteding jongeren in jeugdhulp

© PhotoNews
| Benjamin Dalle (CD&V), Vlaams minister, bevoegd voor Brussel, Media en Jeugd (archiefbeeld).

De drempels voor vrije tijdsbesteding voor kinderen en jongeren in de jeugdhulp moeten lager worden. Dat vindt Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V). Hij maakt er 300.000 euro voor vrij. Uit onderzoek blijkt immers dat maar weinig jeugdhulpvoorzieningen erin slagen voldoende vrijetijdsbestedingen voor hun jongeren te organiseren.

Als kinderen en jongeren veranderen van jeugdhulpvoorziening verhuizen de jeugdbeweging, sport- of andere vrijetijdsactiviteiten vaak niet mee. Uit onderzoek van de AP Hogeschool blijkt dat slechts 30 procent van de jeugdhulpvoorzieningen er bovendien in slaagt om voor meer dan de helft van hun jongeren vrijetijdsbestedingen te organiseren.

Een nieuwe projectoproep moet deze drempels wegwerken en inzetten op vrijetijdsbeleving voor alle kinderen en jongeren. Om dit te realiseren moet er samengewerkt worden, ook buiten de muren van de jeugdhulp. Het plan kadert in het Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan en bouwt voort op het eerdere ‘Plan Generatie Veerkracht’.

"Iedereen heeft het recht om zich uit te leven en alle zorgen even on hold te zetten," stelt Dalle. "Vrije tijdsbeleving is essentieel voor de ontwikkeling en het welbevinden van kinderen en jongeren, zeker in de jeugdhulp. We kunnen in Vlaanderen en Brussel rekenen op sterk jeugdwerk om dit ook te realiseren."

De projectoproep staat sinds vandaag online, organisaties kunnen voorstellen indienen tot 7 maart. De projecten gaan van start in juli 2022.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?