20180111 diversiteit markt migrant 1380 920px

| Archiefbeeld

ABVV: 'Pak de ongelijkheid op de Brusselse werkmarkt aan'

HD
© Belga - BRUZZ
21/03/2019

Mensen met een migratie-achtergrond ondervinden meer moeilijkheden op de Brusselse arbeidsmarkt en krijgen niet dezelfde loopbaanperspectieven. Dat blijkt uit de eerste Brussels monitoring over ongelijkheden op de arbeidsmarkt van ABVV-Brussel. De vakbond roept alle actoren op om van de strijd tegen ongelijkheid, zowel op als buiten de arbeidsmarkt, een prioriteit voor de volgende legislatuur te maken.

Ondanks het feit dat Brussel de meest kosmopolitische grootstad van Europa is, treft de ongelijkheid op de arbeidsmarkt nog steeds bepaalde segmenten van de Brusselse bevolking. Dat blijkt uit een onderzoek van ABVV-Brussel waarbij zij in de nationale gegevens van Unia en de FOD Werkgelegenheid op zoek gingen naar de situatie in Brussel.

Diepe kloof

De cijfers zijn frappant: zo ligt de werkloosheid bij mensen uit Sub-Saharaans Afrika en mensen van Noord-Afrikaanse afkomst respectievelijk 2,7 en 2,8 keer hoger dan dat bij mensen van Belgische afkomst.

Ook bij een gelijk opleidingsniveau blijft de arbeidskloof zeer groot tussen werknemers van Belgische en van niet-Belgische afkomst. Die kloof wordt nog groter bij een hoog opleidingsniveau.

Werknemers met een migratieachtergrond zijn sterk oververtegenwoordigd in sectoren met minder gunstige arbeidsomstandigheden. Zo werken mensen met een afkomst uit Noord- en Sub-Saharaans Afrika vaker met een interimcontract, terwijl kwalitatieve, beter betaalde en stabielere banen meestal voorbehouden zijn aan mensen van Belgische afkomst.

Noord-Afrikaanse Brusselaars zijn goed vertegenwoordigd in de openbare sector in Brussel, maar zijn ondervertegenwoordigd in statutaire contracten van betere kwaliteit.

Jongeren en vrouwen

De jeugd heeft het niet gemakkelijker. Jongeren met een migratie-achtergrond hebben het moeilijker om te starten op de werkvloer dan hun ‘autochtone’ tegenhangers. Bij sommige groepen duurt het wel tot twee keer langer om werk te vinden.

Bij vrouwen is het opvallend hoe de kloof in tewerkstellingsgraad verkleint hoe hoger het opleidingsniveau. Maar ook daar zijn er groepen, zoals bijvoorbeeld vrouwen van Noord-Afrikaanse origine, waarbij die verbetering niet opgaat.

Structurele ongelijkheid

ABVV ziet verschillende factoren voor de discriminatie op de Brusselse arbeidsmarkt. Zo zijn mensen van buitenlandse afkomst slachtoffer van structurele ongelijkheid op andere gebieden dan werkgelegenheid, zoals gezondheidszorg, huisvesting en onderwijs, wat hun situatie op de arbeidsmarkt bemoeilijkt.

De vakbond organiseert naar aanleiding van de verkiezingen een campagne om dit punt op de voorgrond te brengen. Ze pleiten voor verplichte diversiteitsplannen voor alle bedrijven met meer dan 100 werknemers die gewestelijke steun, premies en subsidies ontvangen, het verder bevorderen van de diversiteit van de openbare diensten, de effectieve uitvoering van discriminatietests door de gewestelijke inspectiedienst, en een sectorale oriëntatie van de anti-discriminatiecampagnes van Actiris.

Campagnebeelden ABVV-Brussel

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Samenleving , arbeidsdiscriminatie

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni