Mensen uit Sub-Sahara-Afrika het vaakst benadeeld op de arbeidsmarkt

© Belga
21/03/2022

Mensen van Afrikaanse afkomst worden het vaakst achtergesteld op de arbeidsmarkt. Zij zijn vaker inactief en verdienen vaak minder, blijkt uit een rapport van gelijkekansencentrum Unia waarover Le Soir bericht.

De werkzaamheidsgraad in België bedroeg 65,8 procent in 2016. Hij ligt het hoogst bij mensen van Belgische afkomst (73,7 procent) en het laagst bij mensen van Sub-Saharaanse origine (45,8 procent), na mensen uit het Naaste en Midden-Oosten.

De werkzaamheidsgraad stijgt in het algemeen wanneer het niveau van het diploma stijgt, maar dat is niet het geval bij mensen van buitenlandse afkomst. Opvallend is dat lange studies voor mensen uit Sub-Sahara-Afrika net minder voordelig zijn, aldus Unia.

Lager salaris

Mensen uit Sub-Sahara-Afrika hebben een lagere werkzaamheidsgraad, wat hun diploma ook is. De werkzaamheidsgraad voor mensen van Sub-Saharaanse afkomst met een diploma hoger onderwijs (59,7 procent) ligt maar iets hoger dan die van Belgen met hoogstens een diploma lager secundair onderwijs (55 procent).

Ook op vlak van het salaris is er een impact: mensen uit Sub-Sahara-Afrika met een diploma hoger onderwijs hebben vaker een lager salaris dan mensen van een andere afkomst met hetzelfde diploma en gelijkaardige studie. Hun loon ligt telkens drie decielen lager dan die van hun collega's van Belgische origine.

"Het contrast tussen hun hoge opleidingsniveau en hun lage werkzaamheidsgraad is frappant", zegt Unia-directeur Patrick Charlier. Hij vraagt structurele oplossingen.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni